Úmysly

Pondelok

07:00 Za Božie pož. zdravie a pokoj pre rodinu Mušukovú | Sv. Margity Márie Alacoque, panny

Utorok

18:30 + Ladislav, Mária a František Minarovskí | Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka spomienka

Streda

18:30 + rodičia Kulichovci | Sv. Lukáša, evanjelistu sviatok

Štvrtok

18:30 Za Božie pož. pre rodinu Vatalovú |

Piatok

18:30 Poďakovanie za 9 rokov manželstva Václavíkovcov |

Sobota

07:30 Za ružencové bratstvo |

Nedeľa

07:30 Za farnosť | dvadsiatadeviata nedeľa v období cez rok
10:00 Za Bož. požehnanie, zdravie a pokoj pre rodinu Balážovú |

Oznamy

 • V utorok sa budeme modliť večeradlo s Pannou Máriou. Začína o 17.30 hod.
 • Upratovať kostol prosíme 3. skupinu v sobotu po rannej omši.
 • V piatok bude vystavená sviatosť oltárna od 8.00 hod do večernej sv. omše. Po večernej sv. omši bude stretnutie mladých a birmovancov.
 • Dnes o 15.00 vás pozývam na októbrovú pobožnosť sv. ruženca.
 • Dne so 17.00 bude na fare stretnutie rodín.
 • Dnes o 19.00 bude mládežnícka adorácia.
 • Sociálne sestry pozývajú dievčatá, mladé ženy na duchovno – formačný kurz Prameň.   Je zameraný na rozpoznávanie povolania (nebojte sa nie je to nábor:-), ale taktiež na čas zastavenia sa v tomto ruchu sveta. Modlitba, ticho, svedectva, spoločenstvo….  Ide o 4 víkendovky počas šk. roka, ktoré budú v Bacúrove. Viac info osobne, na plagáte a webe socialnesestry sk.
 • Členovia SSV si môžu v sakristii prevziať podielovú knihu a kalendár.
 • Október je venovaný modlitbe sv. ruženca.
 • V štvrtok sú rekolekcie nášho dekanátu vo farnosti Budča. Začína sv. omšou o 9.30.
 • Na budúci víkend idú akolyti na duchovnú obnovu do Kopernice.

Karol Vozár, farár

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.sekier.fara.sk/

Pozvánky