Úmysly

Pondelok

17:30 | Senec / maď. / TP
18:30 + mama Ema | Senec / slov. / MF

Utorok

06:00 | Senec / maď. / TP
17:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 + Vojtech Horčin (1. výročie), manželka Mária Horčinová | Senec / slov. / MF

Streda

06:30 + Irena Meszárosová (10. výročie) | Senec / slov. / MF
17:00 | Senec / maď. / TP
18:00 + Pavol Ružanský a rodičia z oboch strán | Senec / slov. / MF

Štvrtok

17:30 | Senec / maď. / TP
18:30 | Tureň / maď. / TP
18:30 + manžel Peter | Senec / slov. / MF

Piatok

17:30 | Senec / maď. / TP
18:30 + Ľudovít a Margita Urbanoví a zomrelá rodina | Senec / slov. / MF

Sobota

17:30 | Senec / maď. / TP
18:30 + rodičia Juraj a Mária Robinekoví a syn Juraj | Senec / slov. / MF

Nedeľa

07:00 za farníkov | Senec / slov. / PM
08:15 | Senec / maď. / TP
08:15 | Tureň / slov. / MF
09:30 | Tureň / maď. / TP
09:30 60. výročie sobáša - manželia Gabrišoví | Senec / slov. / PM
11:00 | Senec/ maď. / TP
11:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 + manžel Miroslav Laky a otec František | Senec / slov. / MF

Oznamy

PM – o. Pavol Mikula, TP – o. Tamás Pammer, MF – o. Michal Fratrič, RH – o. Rudolf Hudek

Ostatné oznamy:

 • SVÄTOVOJTEŠSKÝ KALENDÁR – Oznamujeme členom Spolku Sv. Vojtecha, že si po Sv. omši môžu vyzdvihnúť Svätovojtešský kalendár a zaplatiť členský poplatok (10€).
 • MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC – V stredu 18.10. bude prebiehať iniciatíva ACN v rodinách, školách a farnostiach na celom svete. Informácie sú na stránke www.miliondeti.sk. Každý je vítaný zorganizovať skupinku detí k modlitbe. V našom kostole sa ruženec s deťmi pomodlíme v stredu o 17:30. 
 • DETSKÉ STRETKO – V piatok 20.10. od 17:00 do 18:20 bude detské stretko v pastoračnom centre, s možnosťou ísť aj na sv. omšu s animátormi.
 • ANIMÁTORSKÉ STRETKO – V piatok 20.10. od 19:30 do 20:30 sa v pastoračnom centre uskutoční ďalšie animátorské stretko pre mladých.
 • ADORÁCIA U SESTRIČIEK – V piatok 20.10. bude u sestričiek Kongregácie Notredame
  na Slnečnej 24 adorácia od 18:00 do 21:00. Srdečne pozývame.
 • BURZA ŠATSTVA – V sobotu 21.10. od 9:00 do 12:00 sa v pastoračnom centre uskutoční burza šatstva.
 • MISIJNÁ NEDEĽA – Budúca nedeľa 22.10. je Misijná nedeľa spojená so zbierkou na misie. Tento rok bude venovaná farnostiam a diecézam v africkom Benine.
 • FESTIVAL DUCHOVNEJ HUDBY – V nedeľu 22.10. po večernej Sv. omši vo farskom kostole bude o 19:30 koncert Festivalu duchovnej hudby za účasti ženského zboru Les Sirénes.
 • GODZONE – V piatok 27.10. od 18:00 začína evanjelizačný program „Godzone – Nebojte sa“ v bratislavskej Inchebe expo aréne. Pozývame mladých na toto celodiecézne podujatie. Pôjdeme autobusom spolu o 17:00 pred kostolom, návrat do 22:00. Poplatok za autobus 3€, vstup na podujatie je voľný. Treba sa zapísať v sakristii.
 • FARSKÁ PÚŤ NA BUTKOV V sobotu 28.10. pozývame všetkých na farskú púť na Butkov. Odchod autobusom o 8:00. Prejdeme krásnu krížovú cestu na Butkove, Sv. omša, obed v peknom prostredí, vhodné miesto aj pre deti, návrat večer. Treba sa zahlásiť v sakristii.
 • SKCH – Slovenská katolícka charita aktívne hľadá dobrovoľníkov, ktorí by pomáhali vydávať teplé jedlo ľuďom, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy. Kedy: Každý deň od 10:30 do 13:30 v Bratislave. Charita vám zabezpečí transport a občerstvenie. Vaša účasť môže urobiť veľký rozdiel v životoch tých, ktorí sú v núdzi. Každý z nás môže byť Božím nástrojom lásky a starostlivosti voči tým, ktorí trpia. Stačí sa prihlásiť cez formulár na www.charita.sk.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.farasenec.sk/

Pozvánky