Úmysly

Pondelok

06:30 za + Zuzanu, Jána, Rozáliu a Jozefa |
17:30 za + Ladislava, Antóniu, Jindřicha, Martina a Annu |

Utorok

06:30 za + Jozefa, Máriu a Jozefa |
17:30 za + Ivana, Máriu a Štefana |

Streda

06:30 za Boží ľud a pána kaplána |
17:30 za + Augustína, Štefana, Viktora a Ambróza |

Štvrtok

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Jozefa, Katarínu, Adriánu, Matyáša a Jozefa |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Michala, Ľubku a Alenku |

Piatok

06:30 za + Vladimíra a rodičov |
17:30 za + Jána a Pavlínu |

Sobota

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Romana a Ivetu |
18:30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Anastáziu | s platnosťou na nedeľu

Nedeľa

07:00 na úmysel | 29. nedeľa (Misijná)
08:30 za + Gizelu, Viktora, Petra, Juliánu, Jána, Miroslava a Petra | 29. nedeľa (Misijná)
10:00 za + Jaroslava, Vladimíra, Silvestra, Zdena, Romana a Vladimíra | 29. nedeľa (Misijná)
18:30 za + Annu, Antona a Máriu | 29. nedeľa (Misijná)

Oznamy

28. nedeľa – 15. októbra 2023

V liturgickom týždni budeme sláviť:

  • v pondelok ľubovoľnú spomienku sv. Gála, kňaza;
  • v utorok spomienku sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka;
  • v stredu sviatok sv. Lukáša, evanjelistu;
  • vo štvrtok ľubovoľnú spomienku na sv. Pavla od Kríža, kňaza;
  • v sobotu ľubovoľnú spomienku Panny Márie;
  • 29. nedeľu zasvätenú misiám.

Zapisovanie úmyslov sv. omší: na celý rok 2024 bude vždy oznámené vo farských  znamoch. V budúcom týždni budeme zapisovať v pondelok v čase 7.00 – 9.00 a 16.00 – 19.00, pričom ukončenie v tento deň je orientačné, zapisovať po uvedenom čase budeme aj vtedy, pokiaľ budú prítomní záujemcovia. Ak po uvedenom čase ráno aj poobede už nebude nikto prítomný, zapisovanie sa v tento deň skončí. Ďalšie termíny sú v utorok hneď po rannej sv. omši a vo štvrtok po večernej sv. omši, respektíve hneď po adorácii, v obidva dni dovtedy, pokiaľ budú prítomní záujemcovia. Je možné dať si zapísať ľubovoľný počet úmyslov.

Stretnutie birmovancov: bude v piatok so začiatkom sv. omše o 17.30, ktorá bude sprevádzaná mládežníckym speváckym zborom. Po sv. omši bude nasledovať katechéza najneskôr do 19.00. Účasť všetkých birmovancov už na sv. omši je povinná. Birmovanci odovzdajú svoje kalendáre prípravy v sakristii ešte pred sv. omšou.

Ruženec s deťmi: je aktivita rodín našej farnosti, ktorí v priebehu zvyšných pracovných dní októbra pozývajú všetky deti k modlitbe sv. ruženca v kostole pred večernou sv. omšou. Ruženec začína o 17.00. Deti dostanú kartičku, kde sa bude ich aktivita zaznamenávať. Na konci mesiaca sa ohodnotia deti, ktoré sa modlili najčastejšie. Kartičku si preto treba vypísať a potom dať podpisovať.

Sv. omša v Streženiciach: bude slávená v pondelok o 18.30.

Podujatie Godzone: sa uskutoční podľa informácii na plagáte vo výveske.

Zbierka na kostol: je dnes. Zo zbierky bude pre farský kostol financované zaobstaranie robotického vysávača s možnosťou automatického vysypávania nádoby na nečistoty, upratovacie a čistiace prostriedky, energie a ďalšie drobné výdavky. Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.

Zbierka na misie: ktorá sa sústredí na pomoc trpiacim v Benine, bude na budúcu nedeľu. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity v celom svete. Pán Boh odmeň vašu ochotu podporovať misijné diela Cirkvi vo svete a dávať chudobným nádej na lepší život.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 3, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

 

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.puchov.fara.sk/oznamy

Pozvánky