Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:30 |

Utorok

06:30 |
18:30 |

Streda

06:30 |
17:30 | Milochov
18:30 |

Štvrtok

06:30 |
18:30 |

Piatok

06:30 |
18:30 pre mladých |

Sobota

06:30 |
18:30 |

Nedeľa

07:00 | 29. cezročná nedeľa
08:30 |
10:00 detská |
11:30 |
18:30 |
08:45 | Milochov

Oznamy

28. cezročná nedeľa – 15. október 2023

  1. V utorok bude sv.  Ignáca Antiochijského a v stredu sv. Lukáša, evanjelistu.
  2. Zbierka na nový kostol na SNP, minulú nedeľu, bola vo výške 13 189, – €. Vrúcne P. Boh zaplať – odkazujú miestni farníci vám, štedrým darcom! Nech vám to P. Boh odplatí.
  3. Prvoprijímajúce deti – tretiaci – budú mať formačné stretnutie v Katolíckom dome v sobotu od 9:00 aj s obedom. Rodičia, prihláste ich cez google dotazník, tak ako ste dostali pokyny cez edupage. Môžu a tešiť na celodenný zaujímavý, ale aj pre ich duchovnú prípravu cenný program.
  4. Členovia Spolku sv. Vojtecha si prevezmú kalendáre, knihy a zaplatia členské, a to v kostole vo štvrtok večer hneď po večernej sv. omši, ktorá začína o 18:30. Prosíme, príďte, aj sv. omša bude venovaná vám, členom Spolku sv. Vojtecha.
  5. Pozývame všetky deti na párty Všetkých svätých, ktorá bude 31.10. 2023. Začneme svätou omšou o 17.30 a budeme pokračovať programom v Katolíckom dome. Informácie sú na plagáte.
  6. Budúcu nedeľu bude celoslovenská zbierka na misie.
  7. Na budúci víkend budú krsty.
  8. Upratovanie farského kostola – Dedovec. P. Boh zaplať!
Odkaz na zdrojovú stránku: http://pb.fara.sk/

Pozvánky