Úmysly

Pondelok

06:45 rodičia Mária a Rudolf |
18:00 +zomrelí z rodiny Galovej a Husárovej |

Utorok

06:45 +Helena Jahodová a manžel Ján Jahoda |
18:00 +Vladimír a jeho rodičia |

Streda

06:45 +rodina Čaprnková a Mekýšová |
18:00 -za zdravie a PB pre rodinu |

Štvrtok

06:45 +Július Žiška |
18:00 +manžel,rodičia Gašpar a Valéria,r.Moravčíková,Mišejová,Brandlová |

Piatok

06:45 -za zdravie a PB pre otca Jaroslava |
18:00 +rodičia Francoví a sestra Marta |

Sobota

06:45 POHREBNÁ |
18:30 +Miroslav Ďurian |

Nedeľa

07:00 +-poďak. za PB a uzdravenie Ernesta a za zdr. Tamary |
09:00 +zom.rodičia Chrenoví, Blahoví, sest. Silvestra |
10:30 - za veriacich |
18:30 +Mária a Vendelín Majzlan a Alojzia Harmadiová |

Oznamy

Milodary na kostol:Bohu známa z pohrebu -20,-€, Bohu známa z pohrebu -10,-€, Bohu známa z krstu – 50,-€, Bohu známa z krstu -40,-€, Bohu známy -100,-€, Bohu známa z pohrebu -100,-€, Bohu známa z pohrebu -50,-€, Bohu známa -200,-€. Všetkým darcom srdečné Pán Boh zaplať.

– Upratovanie kostola na budúci týždeň má na starosti ruža pani Antónie Belákovej.
– Na budúcu nedeľu je zbierka na misie. Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať.
– Pozývame vás opäť na Večer s chválami,ktorý bude v piatok 20. októbra po večernej sv. omši. – Prosím o stretnutie birmovancov na budúci týždeň v sobotu o 17.h. v kostole.

Na ekostol sv. omša bude vždy v nedeľu o 10,30 h. Mons. Vladimír Farkaš, farár- dekan

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.partizanske.fara.sk/

Pozvánky