Úmysly

Nedeľa

07:00 † Matilda a Štefan Vertákoví | K
09:00 Za farníkov | Č
11:00 † manžel Jaroslav Adámek(12.výročie) a rodičia | K
18:30 Za Božiu milosť pre kamarátky Danku, Katku, Soňu a Danku | Š

Pondelok

07:00 † Štefan Chovanec, rodičia z.o.s. a súrodenci | K
18:30 pohrebná | Š

Utorok

07:00 † Michal, rodina Moravčíková a Bieliková | Š
18:30 † Anna Salatová a za zdravie a Božie požehnanie pre živú rodinu | K

Streda

07:00 † rodičia Čechvaloví | K
17:30 † manžel a rodičia z oboch strán a za celú živú rodinu | K

Štvrtok

07:00 Za spoločenstvo Charity | Č
18:30 † Elena a za uzdravenie pre syna a manžela | Š

Piatok

07:00 † rodičia Markechoví a ostatná zosnulá rodina Markechová a Biliková | Š
18:30 Za † členov rodiny Martinusovej a Minarčicovej | Č

Sobota

07:00 † rodičia, manžel, jeho rodičia a za Božie požehnanie pre celú živú rodinu | Č
17:00 † Emil Benka a Božie požehnanie pre živú rodinu | Š

Nedeľa

07:00 † rodičia Otto a Mária Kopúnoví a starí rodičia z.o.s. | Š
09:00 Za farníkov | Č
11:00 Poďakovanie za dožité narodeniny a prosba za uzdravenie z ťažkej choroby, za ochranu Panny Márie a prosba za Božie milosti pre Stanislava | K
18:30 † Albín Kubala a rodičia | K

Oznamy

1. Dnes je Farská knižnica otvorená 10.00-10.50 h. a aj po 12.00

2. Spovedáme ½ h. pred omšami, vo štvrtok od 17.00 počas adorácie.

3. Srdečne pozývame na Modlitby otcov, ktoré sa budú konať v utorok 17.10. o 20:00 v PC. Všetci sú srdečne vítaní.

4. V stredu 18.10. pozývame všetky deti našej farnosti ako aj rodiny prvoprijímajúcich zapojiť sa do modlitbovej akcie Milión detí sa modlí ruženec. Modlitbu sv. ruženca začneme o 16:50 hod. Potom o 17:30 hod. bude svätá omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti. Na výveske sú presné dátumy svätých omší s katechézami pre deti. Prosíme rodičov aby si ich pozreli.

5. Srdečne vás pozývame na Farské spoločenstvo,v stredu 18.10. po večernej  omši cca.o 18:15 v kostole, na programe je: modlitba – meditatívny biblický ruženec pred Sviatosťou oltárnou.

6. Upratovanie kostola má v piatokráno skupina č.6.

7. V piatok od 13.30 do 17.00 srdečne pozývame deti do Klubu detí v pc.

8. V piatok 20. októbra o 17.00 bude v pastoračnom centre prvé stretnutie birmovancov. Prosíme všetkých o účasť. Potom v piatok 27.10. večer bude v rámci birmovnej prípravy výjazd na podujatie Godzone v Bratislave. Podrobnejšiu info dostanú do mailu.

9. Spoločenstvo Nové Mesto pozýva všetkých v piatok na hudobne sprevádzanú svätú omšu a po nej na večer modlitieb chvál. Hosťami budú mladí zo spoločenstva Južania z Trenčína. Všetci ste srdečne vítaní.

10. Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie. Bude venovaná farnostiam a diecézam v africkom Benine. Svojím príspevkom dávate chudobným nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

11. Zo SSV prišli kalendáre a podielové knihy. Vyzdvihnúť si ich môžete v sakristii po omšiach. Členský príspevok na nasledujúci rok je 10 €.

12. Začíname kurz prípravy dospelých na prijatie sviatostí (krst, birmovanie, sv. prijímanie). Posledná možnosť prihlásiť sa je dnes.

13.  Mesiac október je venovaný modlitbe ruženca. Pozývame vás k modlitbe 40 minút pred sv. omšami. Zároveň prosíme tých, čo sa predmodlievajú, aby použili prenosný mikrofón zo sakristie.


Pozvánky