Úmysly

Pondelok

06:30 Za Božie požehnanie pre Janu, Kima a rodičov |
18:30 na úmysel kňaza |

Utorok

06:30 + Alena |
18:30 + František, Cecília a ostatní zosnulí z rodiny |

Streda

06:30 + Blažena |
18:30 + Tibor a Ladislav |

Štvrtok

06:30 Za uzdravenie Adriány |
18:30 + Klára |

Piatok

06:30 + Jozef |
18:30 + Jozef |

Sobota

07:00 za uzdravenie starých rodičov |
18:30 + Štefan a Anna |

Nedeľa

07:00 Ako poďakovanie za Božie milosti |
08:30 + Matúš |
10:00 Za farnosť |
11:30 | v maďarčine
16:30 Na dobrý úmysel | v kostole v Mlynárciach, latinská
18:30 za pútnikov k sv. Charbelovi |

Oznamy

Oznamy na Dvadsiatu ôsmu nedeľu v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Margity Márie Alacoque, panny

Utorok: sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

Streda: sv. Lukáša, evanjelistu

Štvrtok: sv. Jána od Kríža, kňaza

Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie – votívna omša

Nedeľa: Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy:

Modlitba sv. ruženca v mesiaci október:

V mesiaci október zvlášť pozývame všetkých k modlitbe sv. ruženca, ktorý sa v našom kostole modlí vždy pred sv. omšou o 17:45. Ďakujeme aj našim obetavým farníkom a farníčkam, ktorí sa za nás tento ruženec modlia. Modlitba sv. ruženca je silnou zbraňou v našich rukách, ktorou vyprosíme pre seba a svet mnoho milostí.

Stretnutie ružencového bratstva:

Pri príležitosti ružencového mesiaca októbra pozývame všetkých členov na slávnostné stretnutie ružencového bratstva, ktoré sa uskutoční túto nedeľu, 15. októbra o 15:00 hod. v našom kostole.

Jasličková pobožnosť 2023:

Pozývame deti a mladých, ktorí sa chcú zapojiť hudbou, spevom, hraním, do jasličkovej pobožnosti počas nastávajúcich Vianoc. Kto by chcel takto prispieť k oslave narodenia malého Ježiška, nech sa nahlási v sakristii. Tohtoročná jasličková pobožnosť je opäť spojením našej a zoborskej farnosti a plánujeme ju mať v oboch farnostiach na Prvý a Druhý sviatok vianočný.

Zbierka na misie:

Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na misie.

Pobožnosť k sv. Charbelovi:

Na budúcu nedeľu bude po večernej sv. omši tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Hlavným celebrantom a kazateľom bude vdp. Ján Smolka, bývalý kaplán našej farnosti a dekan farnosti Nemšová.

Upratovanie kostola

Ďakujeme aj za všetky obety a pomoc, ktorou pomáhate našej farnosti. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 3.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://nitra.hm.nrb.sk/

Pozvánky