Úmysly

Pondelok

17:00 | Kľúčové
18:00 + rod. Bahnová, Dorušincová, Klimecká a ZBP pre rod. Dorušincovú, Klimeckú, Čurgaliovú a Zajacovú | Nemšová

Utorok

17:00 | T. Závada
18:00 + Štefánia (5. výr.) + rod. Kubánová, Ďurechová, Papierniková, Pojezdálová a ZBP pre tieto rod. | Nemšová

Streda

17:00 | Borčice
18:00 + rod. Remová, Chlebanová, Bartészová a ZBP pre rod. Removú, Chlebanovú a Minárikovú | Nemšová

Štvrtok

18:00 + Lenka Měřičková (5. výr.) a ZBP pre jej syna Matúška | Nemšová

Piatok

18:00 + rod. Prokopová, Bryndzová, Kusová | Nemšová

Sobota

07:00 + Marta Vydrnáková (nedožitých 100 rokov) a ZBP pre túto rod. | Nemšová
17:30 + Helena (1. výr.) a ZBP pre rod. Horečnú a Pagáčovú | Nemšová

Nedeľa

07:30 | Kľúčové
08:00 + rod. Moravčíková a ZBP pre túto rod. | Nemšová
08:45 | T. Závada
10:15 Pro populo |
17:30 ZBP pre rod. Vanekovú, Neunerovú, Mituchovičovú a za pravnučku | Nemšová

Oznamy

  • V piatok pozývame všetky deti našej farnosti na večernú sv. omšu, ktorá bude pre nich i za hudobného sprievodu mladých našej farnosti. Tešíme sa na hojnú účasť. Po sv. omši sú deti pozvané na program, ktorý si mladí pre nich pripravili.
  • V piatok po večernej sv. omši bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna na 24-hodinovú adoráciu, ktorá bude ukončená v sobotu o 17:15 hod. eucharistickým požehnaním.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
  • Pripomíname aj dnes možnosť pozrieť si výstavu venovanú 530. výročiu prvej písomnej zmienky o Trenčianskej Závade v miestnom kultúrnom dome.
  • Na budúci rok sa opäť organizuje farská púť. Tentoraz cieľom putovania bude sv. Michal – patrón farnosti. Púť sa bude konať v dňoch 21. 4. 2024 – 29. 4. 2024. Počas púte navštívime Nursiu – sv. Benedikt, Casciu – sv. Rita, Manopello – šatka sv. Veroniky, San Giovanni Rotondo – sv. páter Pio, Monte San Angelo – sv. Michal, Bari – sv. Mikuláš, Loretto a Sanmarínsku republiku. Cena púte je 630 eur a zahŕňa: Doprava luxusným autobusom, sprievodcov s audiosystémom, 6x nocľah s raňajkami, 2x obed, 6x večeru. Program je aj na plagátikoch na nástenkách. Záujemcovia si môžu prihlášky vyzdvihnúť na fare od pondelka 16.10.
  • OHLÁŠKY: V našej farnosti chcú prijať sviatosť manželstva Marek Ondreička a Silvia Daňová, obaja z Nemšovej – Ľuborče. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej manželskej prekážke, nech ju ohlási na farskom úrade.

 

Rozpis lektorov

  Č 7:00 8:00 10:15 17:30 18:00
P 1 M. Ďurechová
2
U 1 Minďárová
2
S 1 Štefánek
2
Š 1 Nachtmannová
2
P 1 Bobotová
2
S 1 Králiková M. Máliková
2 K. Máliková
N 1 Chudová Kebísková Moravčík
2 Mierny Korienková G. Ďurechová
Odkaz na zdrojovú stránku: https://nemsova.fara.sk/web/oznamy/

Pozvánky