Úmysly

Pondelok

17:30 – Za zdravie a BP pre deti a vnúčatá |

Utorok

06:15 – + Šimon, Margita, Mária a Ladislav |
17:30 – + Jozef, Mária, Ondrej, Anna, Milan, Jozef, Ján a Vladimír |

Streda

06:15 – Za Božie požehnanie a zdravie pre Betku s rodinou |
17:30 – + Alexander Hojo |

Štvrtok

06:15 – + Peter Urgošík |
17:30 – + mama Blažena a brat Ondrej |

Piatok

06:15 – + Vendelín, pravnuk Andrej a ostatní členovia rodiny |
17:30 – + Štefan, Margita, Alexander, Vlasta a Emília |

Sobota

07:00 – Za zosnulých farníkov |
17:30 – Mária a Šimona |

Nedeľa

07:00 – + rod. Maťovčíkovú a Kovácsovú |
08:30 – Za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku |
11:00 – Za farníkov |

Oznamy

FARSKÉ OZNAMY

Pondelok 16.10.2023 Féria
Utorok 17.10.2023 Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka – spomienka
Streda 18.10.2023 Sv. Lukáša, evanjelistu – sviatok
Štvrtok 19.10.2023 Féria
Piatok 20.10.2023 Féria
Sobota 21.10.2023 Féria
Nedeľa 22.10.2023 29. nedeľa cez rok

Farské oznamy:

  • Za upratovanie kostola a okolia ďakujeme farníkom z Prednádražia a ostatným, ktorí pomohli. Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie kostola farníkov z Ľadovne a Jahodníkov a ostatných ochotných farníkov, ktorí chcú a môžu pomôcť.
  • Sv. spoveď – Pondelok – Sobota – od 17:00 hod. v kostole. (Nie počas sv. omše).
  • Úradné záležitosti vybavujeme: Utorok – Piatok po rannej alebo večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón alebo e-mail.
  • Vo štvrtok bude adorácia od 17:00 do 17:30 hod.
  • Prvé sv. prijímanie 2024 – prihlásiť dieťa na PSP môžete prísť spolu s ním počas úradných hodín od utorka do piatku po sv. omši na farský úrad. Prihlasovanie detí potrvá do konca októbra.
  • Všetkých mladých pozývame na Godzone tour 2023, ktoré sa uskutoční 24. októbra v Žiline. Počas večerného programu na zimnom štadióne vystúpia viacerí umelci i známe kresťanské zoskupenia. Vstup na podujatie je zadarmo, program začína o 18:00 hod. a končí o 21:00 hod. Viac informácií na www.godzone.sk.
  • V našom kostole sa postupne budeme učiť nové liturgické nápevy, aby liturgia ako oslava Boha bola pestrejšia. V jeden deň to budú aj nápevy v latinčine, aby sme sa tak spojili s celou Cirkvou vo svete a osobitne so Sv. Otcom vo Vatikáne, keďže veľakrát aj prenosy, ktoré môžete sledovať sú spojené s liturgickými nápevmi v latinčine a tak sa môžete do nich aktívne zapojiť.
  • Rekonštrukcia a reštaurovanie Priekopskej lode bude v najbližších dňoch ukončená. Tešíme sa, že sa to podarilo práve na 500. výročie jej postavenia v r. 1523, čo si môžete potom všimnúť aj na zreštaurovanom nápise vpredu nad oltárom.
  • Budúcu nedeľu je Misijná nedeľa. Po svätých omšiach bude aj v našej farnosti zbierka na misie. Tento rok bude na Slovensku venovaná farnostiam a diecézam v africkom Benine. Svojím príspevkom dávate chudobným nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.
  • Srdečne Vás pozývame na modlitbu chvál, ktorá sa uskutoční 20. 10. v kostole sv. Martina po večernej sv. omši o 18:15. Modlitbu budú doprevádzať hudobníci z farnosti Žilina-Solinky a po modlitbe Vás všetkých pozývame na faru na agapé.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.mtmesto.sk/

Pozvánky