Úmysly

Pondelok

06:00 † Anna | Mariánsky kostol
08:30 Za mier a pokoj na celom svete | Bazilika minor
18:00 † Ladislav, Martin, Pavol a Lýdia | Bazilika minor

Utorok

06:00 † Štefan | Mariánsky kostol - sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka (spomienka)
08:30 Za vymenovaného diecézneho biskupa | Bazilika minor
18:00 Na úmysel celebranta | Bazilika minor - Rádio Lumen
18:00 | Malý Slavkov

Streda

06:00 † Peter Palušák | Mariánsky kostol - sv. Lukáša, evanjelistu (sviatok)
08:30 † Lukáš a Anna | Bazilika minor
18:00 † Ladislav, Helena a Milan | Bazilika minor - s účasťou mládeže a birmovancov
18:00 | Stráne pod Tatrami

Štvrtok

06:00 † Mária a Milan | Mariánsky kostol
08:30 ZBP Valentín a Marta | Bazilika minor
17:00 Eucharistická adorácia | Bazilika minor
18:00 † Martin a Ján | Bazilika minor

Piatok

06:00 † Ján, Katarína, Eva a Helena | Mariánsky kostol
08:30 Za mladých | Bazilika minor
16:30 † Michal, Anna, Vladimír a Helena | Bazilika minor - s účasťou detí
18:00 † Mária Bombarová | Bazilika minor
18:00 | Malý Slavkov - s účasťou detí

Sobota

06:00 † Stanislav, Helena a Jozef | Bazilika minor
18:00 ZBP Jaroslava Marhefková s rodinou | Bazilika minor

Nedeľa

06:30 Za Boží ľud | Bazilika minor - 29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00 † Peter | Bazilika minor - 29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
10:00 Za Boží ľud | Bazilika minor-KTV - 29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
09:00 Za Boží ľud | Cirkevná základná skola - 29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
15:00 Októbrová pobožnosť | Bazilika minor
16:00 † Janka a Ján | Bazilika minor - 29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
18:30 † Milan a Anna | Bazilika minor - 29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00 | Stráne pod Tatrami - 29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
09:30 | Stráne pod Tatrami - 29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
09:00 | Malý Slavkov - 29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

FARNOSŤ KEŽMAROK – 28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, 15.10.2023

OKTÓBROVÉ POBOŽNOSTI A ÚPLNÉ ODPUSTKY

Prebieha mariánsky mesiac október. Vždy pol hodiny pred večernou sv. omše sa modlíme posvätný ruženec. V nedele o 15:00 hod. a štvrtky o 17:00 je októbrová pobožnosť súčasťou adorácie. Rozpis jednotlivých ruží je na nástenke. Na záver každej sv. omše v októbri sa pred oltárom modlíme pobožnosť pri obraze Panny Márie, Matky Cirkvi. Tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v rodine, alebo v nábožnom združení, môžu získa úplné odpustky. Podmienky: 1. Celý jeden ruženec (5 desiatkov); 2. K modlitbe treba pridá nábožné rozjímanie o tajomstvách; 3. Pri verejnom recitovaní je potrebné vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

BISKUPSKÁ VYSVIACKA MONS. FRANTIŠKA TRSTENSKÉHO

V sobotu 21. októbra o 10:00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí sa uskutoční biskupská vysviacka doterajšieho farára a dekana v Kežmarku Mons. Františka Trstenského. Je jeho vrúcnym želaním, aby ste sa čím viacerí osobne zúčastnili tejto slávnosti. Priamy prenos bude možné sledovať aj na televíznych obrazovkách RTVS a TV Lux ako aj počúvať v rádiu Lumen. Ale pamätajte, že záznam si budete môcť kedykoľvek pozrieť v archíve týchto televízií a rozhlasu, ale osobná účasť je výnimočná príležitosť pre mnohých možno len raz za život.

MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC

Pozývame všetky deti našej farnosti pripojiť sa k celosvetovej modlitbovej kampani: „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorá sa uskutoční v stredu 18. októbra pred večernou sv. omšou v bazilike od 17:00 hod. Modlitbou sv. ruženca, ktorú budú viesť deti, budeme vyprosovať pokoj a jednotu na celom svete. Spoločná modlitba má veľkú silu, zvlášť modlitba detí. Nech je pre nás povzbudením k dôvere v Boha v ťažkých časoch. Deti a rodičia, príďte sa spoločne pomodliť.

PRIDAJTE SA K MODLITBÁM CHVÁL

V pondelok 16. októbra po večernej sv. omši v bazilike, ktorá začína o 18:00 hod., sa budeme opäť modliť modlitby chvál, ktoré zakončíme eucharistickým požehnaním. Príďte ďakovať a chváliť Nebeského Otca. Tešíme sa na Vás.

MODLITBA K MATKE CIRKVI

Počas mesiaca október sa na konci každej sv. omše modlíme krátku modlitbu k Matke Cirkvi, ktorej obraz je umiestnený pred oltárom v našich kostoloch.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA

Sviatosť zmierenia v tomto týždni budeme vysluhovať vždy pol hodiny pred každou sv. omšou v bazilike od pondelka do soboty.

POĎAKOVANIE ZA ZBIERKU BOJ PROTI HLADU

V zbierke Boj proti hladu, ktorá sa v našej farnosti konala prvý októbrový týždeň, sme pre chudobných vyzbierali 3305 eur. Ďakujeme za vašu štedrosť. Nech vám dobrý Boh bohato odmení dobrotu vašich sŕdc.

MISIJNÁ NEDEĽA A ZBIERKA NA MISIE

Na budúcu nedeľu 22. októbra sa vo všetkých katolíckych kostoloch sveta bude sláviť misijná nedeľa. Je to najväčší deň solidarity, ktorú preukazujeme modlitbou za misionárov a finančnou zbierkou na podporu misijných krajín. Formulár sv. omše bude Za ohlasovanie evanjelia národom. Bude aj zbierka na misie, ktorá je venovaná farnostiam v africkom štáte Benin. Podľa posledného sčítania žije v tejto krajine okolo 11,5 milióna obyvateľov. Prvý domorodý kňaz bol vysvätený v roku 1928, dnes má cirkev v Benine už vyše 1500 kňazov. Svoje milodary budete môcť vložiť do pokladnice s názvom „Zbierka na misie“ pri východe z baziliky.

CARLOVA KVAPKA KRVI

Farnosť Kežmarok, Hotel Hviezdoslav a Národná transfúzna služba Poprad organizujú vo štvrtok 26. októbra odber krvi s názvom “Carlova kvapka krvi.” Blahoslavený Carlo Acutis zomrel ako 15 ročný na leukémiu. Jeho relikviu má aj naša farnosť. Program v uvedený deň: 8:30: Svätá omša ku cti bl. Carla Acutisa v Bazilike sv. Kríža 8:00-12:00: Odber krvi v priestoroch Hotela Hviezdoslav 8:00-13:00 Vystavenie relikvie bl. Carla Acutisa v Bazilike sv. Kríža Pozývame a povzbudzujeme všetkých, ktorí môžu darovať krv, aby urobili tento šľachetný a kresťanský skutok lásky. Prosíme, dajte vedieť aj ostatným ochotným darcom krvi.

DETI POZÝVAME NA SV. OMŠE O APOŠTOLOVI PAVLOVI

Pozývame všetky deti našej farnosti na sv. omše za účasti detí, ktoré sa slávia každý piatok o 16:30 hod. v bazilike. S deťmi si rozprávame životný príbeh apoštola Pavla. Na deti čaká prekvapenie, keď na detskú sv. omšu vždy príde niektorý z priateľov apoštola Pavla. Deti dostanú na záver sv. omše biblickú postavu. Na tieto sv. omše pozývame zvlášť tie deti, ktoré v tomto školskom roku pristúpia k 1. sv. prijímaniu a samozrejme ich rodičov, súrodencov a starých rodičov.

SVÄTÉ OMŠE S ÚČASŤOU MLÁDEŽE A BIRMOVANCOV

Pozývame všetkých birmovancov a mladých našej farnosti na sv. omše s účasťou mladých každú stredu o 18:00 hod. v bazilike. pripomíname, že pre birmovancov sú tieto sv. omše povinné! Tešíme sa na vás.

ĎALŠIE EKUMENICKÉ PODUJATIE „ZEM (ZAS)ĽÚBENÁ“

Tri kresťanské cirkvi v Kežmarku – Rímskokatolícka cirkev, Gréckokatolícka cirkev a Evanjelická cirkev pripravili v spolupráci s mesto Kežmarok sériu ekumenických podujatí, v ktorých sa zamerajú na históriu, kultúru a odkaz Židov pod Tatrami. Do pozornosti dávame najbližší termín podujatia v utorok 17. októbra o 18:00 hod. v kine Iskra. Hosť – rehoľná sestra Veronika Barátová z Komunity blahoslavenstiev v Okoličnom, bude rozprávať na tému: „Židovské korene kresťanstva.“ Na plagátoch pri bazilike a na webstránke farnosti nájdete uvedené aj ďalšie pripravované podujatia, ktoré vyvrcholia Kajúcou tryznou 7. novembra 2023.

STOLOVÝ KALENDÁR S TEMATIKOU SVÄTEJ ZEME

Ponúkame Vám praktický stolový kalendár s nádhernými fotkami Svätej zeme. Môžete si ho zakúpiť pri východe z baziliky. Cena je 3,50,- EUR.

„MODLITBA S EVANJELIOM…“

Dve farnosti – Kežmarok a Rozkvet v Považskej Bystrici pravidelne ponúkajú aktivitu „Modlitba s evanjeliom“. Pred každou nedeľou zverejníme na webstránke našej farnosti v časti „Blog“ ako aj na sociálnych sieťach modlitbu inšpirovanú nedeľným evanjeliom. Modlitba je vždy spojená s obrazom, ktorý symbolizuje Ježišovo posolstvo vyjadrené v evanjeliu danej nedele. Modlitbu s evanjeliom sa môžu pomodliť jednotlivci ako aj rodiny a spoločenstvá počas Pánovho dňa. Môžete ju šíriť prostredníctvom sociálnych sietí aj ostatným.

POČÚVAJTE NAŠE PODCASTY „KAIROS“ A „BOŽIE SLOVO MEDZI NAMI“

Na webstránke našej farnosti v časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský pravidelne každý týždeň zverejňuje dva podcasty. V podcaste KAIROS ponúka zamyslenia zo života Cirkvi. V podcaste BOŽIE SLOVO MEDZI NAMI ponúka zamyslenie nad nedeľným evanjeliom. Prajeme Vám príjemné počúvanie.

DUCHOVNÉ SLOVKO

Ježišovo podobenstvo o svadobných hosťoch je potrebné čítať dvoma smermi. Na jednej strane pripomína, že Boh chce všetkých ľudí zachrániť. Na druhej strane ukazuje, že Boží dar nepôsobí mechanicky, ale vyžaduje, aby každý bol zodpovedný za svoje vlastné rozhodnutia. Boh nikoho neodháňa. Pozvaní, ktorí odmietajú prísť, sa vlastne rozhodujú pre sebavylúčenie. Svadobné šaty, ktoré si muž nepriniesol, sú symbolom nezodpovednosti pozvaného. Sme to my, veriaci, vtedy, keď síce hovoríme, že veríme, že sme kresťania, ale nevidieť to na našom správaní, tzn. nemáme svadobné rúcho autentického Kristovho učeníka.

PODPORTE NÁS

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME!

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok Tel. č.: 052/452 22 20 Mobil: 0903 012 489 E-mail: farakezmarok@gmail.com

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.fara-kezmarok.sk/farske-oznamy/

Pozvánky