Úmysly

Pondelok

18:00 ✝︎ Terézia Rovanová, manžel Jozef a rodičia | Farský kostol

Utorok

17:00 Na úmysel celebranta | Psiare
18:00 ✝︎ starí rodičia Lasaboví a Majeroví | Farský kostol

Streda

18:00 ✝︎ Michal Bibel, manž. Valéria, syn Marian, dcéra Alžbeta a manžel Jozef | Kostol sv. Egídia

Štvrtok

09:00 Adorácia | Farský kostol
18:00 ✝︎ Helana Volentierová 30. deň | Farský kostol

Piatok

17:00 ✝︎ Štefan Forgáč, manž. Emília, syn Jaroslav a rodičia | Orovnica
18:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Sobota

18:00 Za uzdravenie a Božiu pomoc pre chorú sestru | Kostol sv. Egídia

Nedeľa

07:00 ✝︎ rodičia Bamdzioví a Matejoví a dcéry Anka a Milka | Kostol sv. Egídia
08:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Ráchelovú | Psiare
09:30 ✝︎ Jozef Forgáč, rodičia, Pavol Navarka, manželka a deti | Orovnica
11:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Oznamy

LITURGICKÝ KALENDÁR

OD 16. 10. DO 22. 10. 2023

na týždeň po 28. nedeli v cezročnom období

Pondelok

Sv. Margity Márie Alacoque, panny –  ľubovoľná spomienka

Utorok

Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník –  ľubovoľná spomienka

Streda

Sv. Lukáš, evanjelista – sviatok

Štvrtok

Sv. Pavol od Kríža, kňaz – ľubovoľná spomienka

Piatok

—————————–

Sobota

—————————–

Nedeľa

30. nedeľa v cezročnom období 

OZNAMY

——————–
Budúcu nedeľu je Svetový deň misii – misijná nedeľa. Po sv. omšiach bude celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam a diecézam v africkom Benine. Svojím príspevkom dávate trpiacim nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary vyslovujeme už vopred srdečné Pán Boh zaplať.
Pozývam rodiny s deťmi pridať sa k akcii milión detí sa modli ruženec, ako je to v brožúrke ktorá je na stolíku.

Pozvánky