Úmysly

Pondelok

08:00 + Jozef Marcinek, Mária, dcéry, starí rodičia |

Utorok

08:00 - na úmysel cel | Spom. sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučenika
17:00 + Milena, Peter a rodičia | Spom. sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučenika

Streda

08:00 - za Božiu pomoc pre rodinu | Sviatok sv. Lukáša, evanjelistu
17:00 - za Božiu pomoc pri operácii Štefana | Sviatok sv. Lukáša, evanjelistu

Štvrtok

08:00 + Štefan a Helena Stierankovci, Štefan a starí rodičia |
17:00 + Mária Ľuptáková a rodičia z oboch strán |

Piatok

08:00 - za farnosť |
14:30 - sobáš so sv. omšou (Koreň – Marková) |

Sobota

08:00 + Anna, Ján, rodičia a súrodenci |
16:30 - sobáš so sv. omšou (Bystriansky - Uhrinová) |

Nedeľa

08:00 + Július Kamenský (1.výr.) | 29. nedeľa v cezročnom období - Misijná nedeľa
09:00 - | Krivec - 29. nedeľa v cezročnom období - Misijná nedeľa
10:00 + Vojtech Kovařík a celá rodina | 29. nedeľa v cezročnom období - Misijná nedeľa

Oznamy

  • Upratovanie kostola má na starosti ruža Emílie Gelieňovej – Zánemecká.
  • Stretnutie starších birmovancov (okrem deviatakov) bude dnes, čiže 15.10.2023 po sv. omši,
    ktorá je o 10.00 h., vo farskej klubovni.
  • eRko stretko bude na budúcu nedeľu o 14.00 hod. vo farskej klubovni pre všetky deti.
  • Na budúcu nedeľu je zbierka na misie.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://hrinova.fara.sk/

Pozvánky