Úmysly

Pondelok

07:00 +Anna Chovanová a Štefan | Karmel
17:30 +Mária Gondová, 40.výr. a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Utorok

07:00 +Emília Malatincová a manžel Jozef, 25.výr | Karmel
17:30 +Valéria Bužbacherová, 1.výr. | Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

Streda

07:00 Za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a za zachovanie Božieho plánu s človekom a manželstvom v našej krajine | Karmel
17:30 +Peter a Ján Drugdoví, 30.výr. a členovia rodiny | Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

Štvrtok

07:00 Za uzdravenie dcéry Valiky a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Karmel
17:30 +Amália Ostrihoňová, 5.výr., rodičia z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Piatok

07:00 +Karmelu | Karmel
17:30 +rodičia Jozef a Anna a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Sobota

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Amáliu | Karmel
07:30 Za ružu Anny Haringovej |
17:30 +Jozef Dubaj, Elena Melichová, 15.výr. a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Nedeľa

07:30 +Božena | Karmel
07:45 +Tomáš Smutný |
09:00 Za veriacich |
10:30 +Štefan Homoľa, 1.výr. a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |
17:30 Na poďakovanie za 65 rokov života Dušana a za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha sv. pre rodinu |

Oznamy

 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža č. 22. Anny Haringovej.
 • V mesiaci október vás pozývame na spoločnú modlitbu sv. ruženca vo farskom kostole
  každý večer so začiatkom o 16.55 hod. V sobotu sa budú predmodlieť birmovanci
  zoskupiny p. Márie Budáčovej.
 • Medzinárodná pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi pozýva farnosti, škôlky,
  školy a rodiny, aby sa zapojili do každoročnej modlitbovej iniciatívy „Milión detí sa
  modlí ruženec“, ktorá sa uskutoční 18. októbra /streda/. Do tejto iniciatívy sa zapojí aj
  naša farnosť. V stredu sa budú sv. ruženec predmodlievať žiaci zo IV.ZŠ. Pozývame aj
  ostatné deti a rodiny, aby sa zapojili do tejto iniciatívy a prišli sa v stredu o 16.45 hod.
  spoločne pomodliť sv. ruženec.
 • Združenie Faustínum pozýva všetkých členov, dobrovoľníkov a ctiteľov Božieho
  milosrdenstva na formačné stretnutie v pondelok o 15.00 hod. do zasadačky farského
  úradu. Stretnutie bude zakončené sv. omšou a adoráciou.
 • Na budúcu nedeľu o 14.30 hod. sa uskutoční stretnutie laického karmelitánskeho
  spoločenstva v kláštore sestier bosých karmelitánok.
 • Budúcu nedeľu je Misijná nedeľa. Po sv. omšiach bude aj v našej farnosti zbierka na
  misie. Tento rok bude na Slovensku venovaná farnostiam a diecézam v africkom
  Benine. Svojím príspevkom dávate trpiacim nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše
  milodary srdečné Pán Boh zaplať
 • Stretnutie farskej pastoračnej a ekonomickej rady bude v utorok 17.10.2023
  o 18.30.
 • Od pondelka si môžete telefonicky na tel. čísle farského úradu /045 54 55 243/
  zapísať úmysel sv. omše na mesiac november, ktorá sa bude slúžiť vo farskom
  kostole. V kláštore si sv. omšu môžete dať zapísať u sestry Moniky alebo Ľubice. V čase
  od 8.00 do 9.00 hod. budeme prednostne zapisovať sv. omše z príležitosti 1. výročia
  úmrtia a z príležitosti životných jubileí. Po deviatej hodine budeme zapísovať ostatné
  úmysly.
 • Členovia SSV si môžu vo farskej kancelárii vyzdvihnúť Pútnik Svätovojtešský
  a podielovú knihu na rok 2024. Zároveň je potrebné zaplatiť členský príspevok vo
  výške 10,- €.

ThLic. Ľuboš Sabol
dekan-farár

Odkaz na zdrojovú stránku: www.faradetva.sk

Pozvánky