Úmysly

Pondelok

06:30 + Angela, Gizela a Ján | Sv. Margita Mária Alacoque, panna, ľub. spomienka
17:30 + svokrovci Peter a Berta, ich deti, zaťovia, nevesta a vnuk |

Utorok

06:30 Poďakovanie za dožitých 70 rokov života a prosba o ďalšiu Božiu pomoc | Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník, spomienka
17:30 Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre členov rodiny Jozefíny, Veroniky, Heleny a Juraja |

Streda

06:30 + Hildegard, Irena, Emil a Ján | Sv. Lukáš, evanjelista, sviatok
17:30 + manžel Stanislav |

Štvrtok

06:30 + rodičia, manžel, krstní rodičia, starí rodičia, súrodenci a švagrovia | Sv. Pavol od Kríža, kňaz, ľub. spomienka
17:30 + Katarína Gallová a Helena Búziová s manželmi | + chvály

Piatok

06:30 + rodičia a starí rodičia |
17:30 + Mária a Ján |

Sobota

06:30 Za všetkých zosnulých z farnosti |
17:30 + rodičia Anton a Margita |

Nedeľa

07:00 + rodičia Ján a Marta a ostatní zosnulí z rodiny | DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA MISIJNÁ NEDEĽA
08:15 Za všetkých farníkov |
09:30 + rodičia Jozef, Mária, vnuk Janko a syn Janko |
11:00 Za obrátenie pre švagrinú |
18:00 Na úmysel kňaza |

Oznamy

 • O upratanie kostola poprosím skupinu č. 2.
 • Deti si môžu vydvihnúť nálepky a nálepkovníky v sakristii.
 • Dnes pozývame deti na eRko stretko o 15.00 v našom pastoračnom centre. Budeme sa venovať „dobročinom“, to znamená, že urobíme dobrý skutok pre Pána Boha, blížnych a aj okolie.
 • Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude dnes po večernej svätej omši o 19.00 v kostole. Prosím, ktorí ste ešte nepriniesli prihlášky detí, prineste ich na stretnutie.
 • Od zajtra zapisujeme úmysly sv. omší vo fare na obdobie november – február. Budeme zapisovať vždy po ranných aj večerných sv. omšiach.
 • Zajtra bude prvá katechéza pre prvoprijímajúcich a ich rodičov počas večernej sv. omše o 17.30.
 • Mariánske večeradlo bude v utorok o 16.30 v kostole.
 • V stredu pozývame deti na modlitbovú reťaz s názvom „Milión detí sa modlí ruženec.“ Budeme sa modliť pred večernou sv. omšou od 17.00.
 • Vo štvrtok pozývame mamičky s deťmi na sv. omšu o 9.30 v pastoračnom centre. Tiež v tento deň pozývame na chvály, ktoré budú v rámci sv. omše o 17.30 a zároveň budú pokračovať adoráciou do 19.00.
 • V sobotu pozývame všetkých miništrantov na stretnutie do kostola o 14.00.
 • Budúcu nedeľu je Misijná nedeľa. Po sv. omšiach bude aj v našej farnosti zbierka na misie. Tento rok bude na Slovensku venovaná farnostiam a diecézam v africkom Benine. Svojím príspevkom dávate chudobným nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.
Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.foncorda.fara.sk/

Pozvánky