Úmysly

Pondelok

18:00 + rodina Glezgová a + Bardyová | féria

Utorok

07:00 Na úmysel | féria

Streda

07:00 + Vladimír Kutaš, + Elena, + Dana a + Ingrid | féria

Štvrtok

18:00 Za zdravie a B. požehnanie pre syna Ľubomíra, pri príležitosti 60. rokov | féria

Piatok

18:00 + Jakub, 1. výročie | féria

Sobota

07:00 Na úmysel | Sv. Terézie od Ježiša /z Avily/, panny a uč. Cirkvi, spom.
18:00 + Anastázia Zipserová | Sv. Terézie od Ježiša /z Avily/, panny a uč. Cirkvi, spom.

Nedeľa

07:30 Za veriacich | Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období/C/
09:30 Za zdravie a B. požehnanie pre syna, manžela a rodičov | Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období/C/

Oznamy

 • Dnes 9. októbra bude o 14:30 hod. prvé, organizačné stretnutie kňazov, animátorov
  a birmovancov v kostole SPM. Prosím birmovancov o účasť, aby sme sa mohli zadeliť do
  jednotlivých skupín a určiť časy stretnutí.
 • Vo štvrtok o 09:00 hod. sa uskutočnia dekanátne kňazské rekolekcie vo Farnosti
  Pitelová. Prosím o podporu tohto duchovno-pracovného stretnutia Vašimi modlitbami.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie. Za Vaše obety vyslovujem vopred úprimné Pán
  Boh zaplať.
 • Slovenská katolícka charita vydáva mesačník o kvalite života pod názvom CESTA a je
  distribuovaný pouličnými distributérmi /na viditeľnom mieste sú označení preukazom/.
  Podobne ako známy časopis Nota bene, ktorí predávajú ľudia bez domova.

  Polovička príspevku je za časopis a polovica pre distributéra. U nás by sa ponúkal pred
  kostolom. Cena je 1,40 €. Samozrejme, možno dať aj vyšší príspevo
  k.

Pozvánky