Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Utorok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Streda

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol/detská
18:00 17.30 Motlidba ruženca | Šalgovík

Štvrtok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Piatok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol
18:00 17,30 Modtlitba ruženca | Šalgovík/detská

Sobota

07:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
07:00 | Farský kostol
08:00 | Šalgovík
09:00 | Farský kostol/pre rodiny
11:00 | Farský kostol
11:45 | Opál
18:00 | Farský kostol

Oznamy

 • Októbrové pobožnosti – pri soche Panny Márie v kostole Pondelok až piatok o 17.30 Sobota 6.30; Nedeľa 14.30 V stredu sa modlia deti, v piatok mládež a ďalšie dni ružencové bratstvo.
 • Srdečne Vás pozývame zacvičiť si do Centra voľného času (1.posch.) zumbu, aerobik, kruhový tréning … – každý utorok o 16.30. Začíname teraz  11.oktobra 2022.
 • Na budúcu nedeľu nebude zbierka na náš kostol, ale chceme pomôcť zbierkou farnosti Červenica, kde pôsobí náš rodák kňaz Jozef Juraško. Konkrétne na opravu strechy farskej budovy, ktorá je v havarijnom stave. V mene pána farára Vám úprimne ďakujeme.
 • Pre núdznych z Ukrajiny, ale i zo Slovenska zriadila Slovenská katolícka charita 23 centier podpory po celom Slovensku. Bližšie informácie nájdete na nástenke.
 • Šarkaniáda – v sobotu 15.10. pozývame rodiny s deťmi na jesennú šarkaniádu. Stretneme sa o 9.00 na parkovisku pri fare, každý so svojim šarkanom J
 • Úmysly sv. omší sú do konca kalendárneho roka obsadené. Prijímať úmysly na rok 2023 budeme od 7. novembra 2022.
 • Pri príležitosti zavŕšenia fatimských posolstiev sa bude konať vo štvrtok 13. októbra 2022 o 16:30 na Prešovskej kalvárii Celomestské večeradlo Mariánskeho kňazského hnutia na ktoré ste srdečne všetci pozvaní.
 • Tento týždeň začínajú farské katechézy pre prvoprijímajúce deti a rodičov podľa harmonogramu. Tešíme sa na Vás.
 • V stredu pozývame na detskú sv. omšu a v piatok na mládežnícku. Večer o 18.00.
 • Kaplnka Božieho milosrdenstva – Štvrtok – 15.00 sv. omša.
 • Šalgovík :
  • Streda –  18.00; modlitba ruženca 17.30
  • Piatok –  18.00; modlitba ruženca 17.30
  • Nedeľa –  8.00