Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:30 |

Utorok

06:30 |
18:30 |

Streda

06:30 |
17:30 | Milochov
18:30 |

Štvrtok

06:30 |
18:30 |

Piatok

06:30 |
18:30 |

Sobota

06:30 |
18:30 |

Nedeľa

07:00 |
08:30 |
10:00 | detská
11:30 |
18:30 |

Oznamy

  1. V sobotu bude spomienka sv.  Terézie Avilskej. V októbri sa modlievame posvätný ruženec, denne trištvrte hodiny pred sv. omšou. Budúcu nedeľu bude zbierka na misie.
  2. V stredu nebude Náboženstvo pre dospelých, ale naši františkáni 3. rádu budú mať slávnostnú sv. omšu o 18:30.
  3. Birmovanci – stredoškoláci budú mať náuku v piatok o 16:30 v Katolíckom dome. Ich rodičia (birmovancov-stredoškolákov) budú mať stretnutie tiež v piatok, ale o 17:00, a to v kostole. Účasť je žiadaná, keďže rodičia dostanú dôležité informácie a publikáciu Sprievodca rodiča.
  4. Prvoprijímajúce deti dostali návratky na formačné stretnutie. Je potrebné, aby ich odovzdali vyplnené katechétke v škole.
  5. Pre deti a rodičov pripravujeme Párty všetkých svätých 31. 10. Ešte budeme informovať.
  6. Upratovanie farského kostola – sídlisko Kolónia, 2. skupina. P. Boh zaplať!
  7. Sviatosť manželstva:
  • Lukáš Danihel a Ivana Šišáková, Stred /15:00 s om./
  • Juraj Bielik a Patrícia Žembová zo Stredu.

Pozvánky