Úmysly

Pondelok

18:00 ----------------------- | Partizánske – Šípok

Utorok

15:30 † Eduard Jakubík | Malé Uherce
18:00 Za obrátenie a spásu pre známych a rodiny, ktoré ešte nepoznajú úžasného Nebeského Otca | Partizánske – Šípok

Streda

15:30 † Jozef Šuňovský | Malé Uherce
18:00 Na úmysel modlitieb matiek | Partizánske – Šípok

Štvrtok

15:30 Za zdravie pre mamu a tetu Viktorku | Malé Uherce
18:00 † rodinu Klenovičovú | Partizánske – Šípok

Piatok

15:30 † súrodencov | Malé Uherce
18:00 † rodičov Jozef a Terézia Belicoví a Štefan a Irma Tothovi | Partizánske – Šípok

Sobota

07:30 Za členov ruženca | Malé Uherce
18:00 † manžel Jozef a jeho rodičov Anotna a Melániu. | Partizánske – Šípok

Nedeľa

07:30 Za farníkov | Partizánske – Šípok
08:00 † Július Čepko | Malé Uherce
09:00 † rodina Peciarová a starí rodičia z o.s. | Partizánske – Šípok
11:00 † Anton Čerešňák a Magdaléna a František | Partizánske – Šípok

Oznamy

– V sobotu 15.10.2022 o 10,00 hod. bude v našej farnosti sviatosť birmovania,
ktorú bude vysluhovať otec biskup Marián Chovanec. Vo štvrtok 13.10.
o 19:00 hod bude nácvik a spovedanie pre birmovancov.

Birmovní rodičia a príbuzní môžu pristúpiť k sviatosti zmierenia cez týždeň
počas večernej svätej omše. Sprevádzame našich birmovancov modlitbami
a vyprosujeme im dary Ducha Svätého.

– Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará skupina č.1.


Pozvánky