Úmysly

Pondelok

06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Martinu |
18:30 na úmysel kňaza |

Utorok

06:30 Na úmysly Panny Márie |
18:30 Poďakovanie za 50 rokov života |

Streda

06:30 Za zosnulých rodičov a starých rodičov |
18:30 + Jozef, Rozália a ich rodičia |

Štvrtok

06:30 + Koloman |
18:30 + Michal, Irena a ostatní zosnulí z rodiny |

Piatok

06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre manželov a ich rodinu |
18:30 + Marian, Juraj a Marian |

Sobota

07:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Paulínu |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Paulínu |

Nedeľa

07:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Kláru |
08:30 + Peter, Albína, Anna a Vavrinec |
10:00 za farnosť |
11:30 | v maďarčine
16:30 + Alexander, Mária, Helena, Viliam a Mária | latinská
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Michala |

Oznamy

Maľovanie kostola – náhradné miesto sv. omší:

Ďakujeme za trpezlivosť pri maľovaní kostola. Sv. omše

Nočná adorácia – poďakovanie a privítanie dp. diakona:

Ďakujeme, že aj tento prvý piatok ste sa mnohí zúčastnili nočnej adorácie. Vďaka, že popri vlastných úmysloch nezabúdate na našich bohoslovcov pripravujúcich sa na kňazstvo v susednom kňazskom seminári. Zároveň sa tešíme, že počas tohto akademického roka bude v našej farnosti pôsobiť na víkendovej praxi dp. Dominik Tisovský, diakon šiesteho ročníka. Prajeme mu v našej farnosti požehnaný čas praxe.

Zbierka na opravu refektára a kostola:

Na budúcu nedeľu sa uskutoční mesačná zbierka na opravu refektára a kostola. Vopred Pán Boh zaplať za všetky obety.

Ružencové bratstvo:

Z iniciatívy našich milých farníkov vznikla túžba založiť v našej farnosti ružencové bratstvo živého ruženca. Toto spoločenstvo známe pod vedením bratov dominikánov pozýva k modlitbe ruženca. Najbežnejšia forma je tá, že 20 ľudí tvorí jednu ružu a každý sa denne počas mesiaca pomodlí jemu určený desiatok ruženca. Kto ešte nie je zapísaný v žiadnej ružencovej ruži a túžil by sa stať členom, prosíme, aby ste sa nahlásili v sakristii. Po nahlásení členov sa uskutoční organizačné stretnutie, o ktorom vás budeme informovať. Ešte je voľných pár miest, aby sa vytvorili dve celé ruže, môžete sa nahlásiť v sakristii

Púť do Svätej zeme:

Kto by mal ešte záujem sa nahlásiť na termín 1.3.-8.3. do Svätej zeme, môže tak urobiť počas tohto týždňa. Ešte je voľných niekoľko miest.

Upratovanie priestorov na slávenie sv. omší:

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 3.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o tento chrám a za všetky obety a modlitby obetované za túto farnosť.


Pozvánky