Úmysly

Pondelok

06:15 BPZ pre Zuzanu |
18:15 + Vojtech a rodičia Jozef a Margita |

Utorok

06:15 BPZ pre Annu |
18:15 BPZ pre Dominika, Júliu, Alojza a Jamesa |

Streda

06:15 + z rod. Mihálikovej |
17:00 BPZ pre Máriu s rodinou | Ondrašová
18:15 + František, Marcela, Marián, Miloš |

Štvrtok

06:15 BPZ pre bohuznámu rodinu |
18:15 + František, Anna, Erika |

Piatok

06:15 + Ján, Alžbeta, Ján, Mária, Juraj |
17:00 + Zdeno, Peter, Zuzana a Katarína | Ondrašová
18:15 BPZ pre Janku a vnúčatá |

Sobota

07:00 + Anton a Vilma |
18:15 + Ján, Božena, Ján, Bohuš |

Nedeľa

06:15 Na úmysel celebranta |
08:00 Za ľud farnosti |
09:15 Na úmysel celebranta |
10:45 Na úmysel celebranta |
18:15 Na úmysel celebranta |
08:00 + rodičia a starí rodičia | Ondrašová

Oznamy

  • Dnes (ne 9.10.) o 14:00 bude ružencová pobožnosť.
  • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 17.00 do svätej omše.
  • Začíname prípravu na prvé sv. prijímanie. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii. Deťom, ktoré učí pán kaplán Pavol, dá prihlášky on sám na hodine náboženstva počas tohto týždňa. Vyplnené prihlášky treba priniesť v nedeľu 16.10. 2022 na sv. omšu o 10:45, po nej bude krátke stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí.
  • O upratovanie kostola prosíme skupinu č. 11.
  • Počas celého októbra budú bývať Októbrové pobožnosti. Vo farskom kostole celý týždeň o 17:45 hod. pred sv. omšou. O predmodlievanie budúci týždeň prosíme členky Charity.
  • Pozývame všetky deti na eRko stretko, kde chceme spolu plnohodnotne využiť čas, kedy sa môžu deti niečo nové dozvedieť, zabaviť, priblížiť sa k Bohu a stráviť čas s kamarátmi alebo nájsť si nových kamarátov. Stretko bude dnes (v nedeľu 9.10.) o 14:00 v Katolíckom dome. Tešia sa na vás vaši eRkári.

Pozvánky