Úmysly

Pondelok

06:45 za zdravie, BP a poďakovanie za 40 rokov manželstva | Farský kostol
18:00 +Tibor Šurányi a jeho otec Tibor | Farský kostol

Utorok

06:45 +Jozef, Mária a Jozef | Farský kostol
18:00 +Elena, Ján, Jozef | Farský kostol

Streda

06:45 za zdravie a BP pre Annu (80 r. života | Farský kostol
16:30 +Somogyi, Lörincz és Mazan család | Farský kostol/maď.
18:00 +Marián Studený | Farský kostol

Štvrtok

06:45 | Farský kostol
18:00 za BP pre vnúčatá, krstné deti a ich rodičov | Farský kostol

Piatok

06:45 Poďakovanie za dožité roky | Farský kostol
16:00 +Teréz, Amália és János | Farský kostol/maď.
18:00 +Gizela, Ján a rodičia | Farský kostol

Sobota

06:45 pohrebná | Farský kostol
18:00 +Jaroslav, rodičia, svokor a starí rodičia | Farský kostol

Nedeľa

07:30 +z rod. Gogovej a Hochsteigerovej | Farský kostol
08:45 +Valach István és szülei | Farský kostol/maď.
10:00 +Anna, Michal, syn Michal a rodičia | Kostol sv. Jozefa
10:30 za farské spoločenstvo | Farský kostol
18:00 za zdravie a BP pre rodinu | Farský kostol

Oznamy

 Mesiac október je zasvätený Ružencovej Panne Márii. Preto vás povzbudzujeme k hojnejšej účasti na modlitbe svätého ruženca, ktorý sa spoločne modlíme v kostole od pondelka do soboty vždy po rannej svätej omši a večer pred svätou omšou o 16.00 po maďarsky a o 17.15 po slovensky. Za spoločnú recitáciu svätého ruženca môžeme získať pri splnení všetkých ostatných podmienok úplné odpustky.
 Už dnes popoludní vás pozývame na modlitby vo Večeradle do farského kostola sv. Michala archanjela o 16.30.
 Pravidelné katechézy prvoprijímajúcich pokračujú každú stredu od 16.30 do 17.30 vo fare. Môžu sa prihlásiť aj noví.
 Katechézy pre birmovancov budú každý piatok od 16.00 do 17.00 vo fare okrem prvopiatkového týždňa, kedy je spoveď. Taktiež sa ešte môžu prihlásiť noví.

 Na budúcu nedeľu 16. 10. môžete odovzdať svoj milodar na opravu lavíc vo farskom Kostole sv. Michala po všetkých sv. omšiach.
Pán Boh zaplať za každý milodar.


 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet:
SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk


Ján Bednár, farár, dekan


Pozvánky