Úmysly

Pondelok

06:15 + Ján, Justína, Ján, Vladimír | Humenné
12:00 ZBP rod. Durňáková, Michal a Laura | Humenné
18:00 Za + z rod. Benkova a Herkeľova | Humenné
17:00 Za + z rod. Kuľhová | Brestov

Utorok

06:15 + Jozef | Humenné
12:00 + Irena, Jozef, Mária | Humenné
18:00 ZBP Katarína (70 r.) | Humenné
17:00 Za + z rod. Jevčáková | Gruzovce

Streda

06:15 + Ján, Anna, František, Ján | Humenné
12:00 + Jozef, Mária, Jozef | Humenné
18:00 + Ján (pohreb 26.8.) | Humenné
17:00 + Helena | Slov.Volová

Štvrtok

06:15 + Anna, Emil, Helena, Jozef, Marián, Pavel, Milan | Humenné
12:00 Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM | Humenné
18:00 + Štefánia, Dezider, Ján (kňaz), Štefan (kňaz) | Humenné
18:45 EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA DO 20:00 | Humenné
17:00 Za + z rod. Kuľhová | Brestov
16:00 +Gabriel | NsP

Piatok

06:15 ZBP Mária (80 r.) s rodinou | Humenné
12:00 ZBP r. Kislanová, Kačurová | Humenné
18:00 ZBP Mária, Marek, Miroslav s rodinami | Humenné
18:00 + Mária, Michal, Anna, Michal, Vojtech | Dubník
16:00 + Michal, Anna, Paulína, Veronika | NsP

Sobota

07:00 ZBP Ľubor, Božena, Miroslav | Humenné
18:00 + Sára, Ján, Alžbeta, Juraj, Mária | Humenné
08:00 + Katarína | Slov.Volová
07:30 + Alžbeta (35 výr.) | NsP

Nedeľa

07:30 ZBP rod. Petková | Humenné
09:00 ZBP Radoslav (45 r.) s rodinou | Humenné
10:30 Za farnosť | Humenné
18:00 ZBP Milota a Miroslav (26 manž.) s rodinou | Humenné
09:15 ZBP Ladislav (60 r.) | Brestov
08:00 ZBP Sofia, Kristinka, rodičia | Gruzovce
10:30 ZBP Michal a Irena | Slov.Volová
09:00 + Ján, Anna, Ján | Dubník
10:30 ZBP pre rodinu Paula | NsP

Oznamy

• HE: Bohuznámi venovali na kostol 20 €. Srdečné Pán Boh zaplať.
• V mesiaci október sa modlíme sv. ruženec vždy pred večernou sv. omšou o 17:20 hod. okrem stredy,
kedy začíname o 17:00 hod.
• V sakristii Vám ponúkame stolové aj nástenné kalendáre Božieho milosrdenstva na rok 2023.
Kúpou podporíte Kongregáciu sestier Matky Božieho milosrdenstva na Slovensku. Cena jedného
kusu je 3,00€.