Úmysly

Pondelok

06:00 + z rod. Orolímovej | Fk
12:00 + Viktória, Ján | Fk
18:00 + Eugen, Ľudmila | Fk
18:30 za zdravie syna | Br
07:45 + Ondrej Jantiak | CSŠ

Utorok

06:00 + Anna, Mária, Monika | Fk
12:00 + Ján Laskovský | Fk
18:00 + Anton | Fk
18:30 za zdravie a BP rod. pre Ferancovú | Br
16:00 + Magdaléna, Štefan, Milan | Ns

Streda

06:00 prosba o dar viery pre vnúčatá | Fk
12:00 + Ferdinand, Július, Helena | Fk
18:00 + Daniela Drobulová, Ondrej a Mária Gejdoš | Fk
18:30 za zdravie a BP pre rodinu Karcolovú | Br
07:45 za ZBP pre Jožku s rodinou | CSŠ

Štvrtok

06:00 + Mária a Ondrej | Fk
12:00 + Stanislav Škuta | Fk
18:00 + Margita a Pavol Potočár, Margita a Michal Potočár | Fk
17:00 + Ján, Ignác, Štefan | Br
16:00 + Jozef a Mária Kováč | Ns

Piatok

06:00 + Aurélia Zuzana Brodňanská a Pavol | Fk
12:00 + Anna, Antónia, Ján, Anna | Fk
18:00 + Viliam Kondrla | Fk
17:00 za uzdravenie syna | Br
17:00 za zdravie a BP Michala a Zuzanu | VK

Sobota

06:30 + Ján, Mária a Ján Tomlák | Fk
15:00 sobášna svätá omša | Fk
18:00 + starí rodičia Jozef a Mária Ďuďo | Fk
07:00 za zdravie a živú vieru pre deti a krstné deti | Br

Nedeľa

06:30 za uzdravenie syna | Fk
09:00 na úmysel | Fk
11:00 za veriacich | Fk
14:45 + Miroslav Ďurajka | Fk
07:45 na úmysel | Br
10:00 + Štefánia a Ferdinand Klačko, Ľudmila a Ľudovít Zelinka | Br
18:30 | Br
09:15 + Terézia, Anton | VK
16:00 za uzdravenie zo závislosti pre Máriu | Ns

Oznamy

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
-Dnes po každej svätej omši bude zbierka Boj proti hladu.
-Vyšlo nové číslo Farského listu, zakúpiť si ho môžete pri východe z
kostola.
-Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole Adorácia, o jej
prípravu prosíme učiteľov cirkevnej školy.
– V sobotu Vás Saleziáni – spolupracovníci Vás pozývajú na Mariánsky
výstup na Choč. Zraz bude o 8.00 hod. pred poštou, odchod bude
autami. Výstup bude začínať o 9.00 hod. z Valaskej Dubovej.
-Upratovanie kostola vo VK: rod. Suroviaková


Pozvánky