Úmysly

Pondelok

07:00 +Vincent Ľupták, 1.výr. | Karmel
17:30 +rodina Malatincová |

Utorok

07:00 +Amália Melichová | Karmel
17:30 +Anna Gelienová, 5.výr., manžel a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Streda

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Denisu s rodinou | Karmel
17:30 +Štefan a Anna Ľuptákoví, rodičia z oboch strán |

Štvrtok

07:00 +Anna Chovanová, 1.výr. a manžel Štefan | Karmel
17:30 + Božena Troppová , 15.výr., Mária Lakotová, 10.výr. |

Piatok

07:00 +Jozef Fekiač, 1.výr. | Karmel
17:30 +Mikuláš Kučera a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Sobota

07:30 Na úmysel Karmelu | Karmel
07:30 Za ružu Magdalény Ľapínovej | Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
17:30 +Ján Melich,5.výr. a za Božiu pomoc rodine |

Nedeľa

07:30 Na poďakovanie za 70. rokov života Terézie | Karmel
07:45 +Magdaléna Kružliaková, 10.výr., manžel, Ján Ľupták, nedožitých 80.rokov a manželka |
09:00 Na poďakovanie za 20.rokov života Andreja, 22.rokov života Mareka a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |
10:30 Za veriacich |
17:30 +príbuzní z rodín Buzákovej, Mojžišovej a Chebeňovej, za zdravie a Božiu pomoc pre deti s rodinami |

Oznamy

 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža č.13. Magdalény Ľapínovej.
 • V mesiaci október vás pozývame na spoločnú modlitbu sv. ruženca vo farskom kostole
  každý večer so začiatkom o 16.55 hod. V piatok tohto týždňa sa sv. ruženec budú
  predmodlievať žiaci z III.ZŠ. a v sobotu deti z detského spevokolu.
 • V sobotu je v kláštore slávnosť sv. Terézie od Ježiša, preto sv. omša bude o 7.30hod.
 • Členovia SSV si môžu vo farskej kancelárii vyzdvihnúť Pútnik Svätovojtešský
  a podielovú knihu na rok 2023. Zároveň je potrebné zaplatiť členský príspevok vo
  výške 8,- €.
 • Oznamujeme vám, že počas opravy strechy na Chudobienci nebude možné
  z bezpečnostných dôvodov používať WC nachadzajúce sa v priestoroch
  Chudobienca. V prípade potreby môžete v nedeľu použiť WC v suteréne fary oproti
  miestnosti, kde sa stretáva cirkevná dychovka.

Pozvánky