Úmysly

Pondelok

12:00 | Bytča
18:00 | Malá Bytča

Utorok

07:00 | Bytča
18:00 | mestská časť Hliník

Streda

07:00 | Bytča
18:00 | Hlboké

Štvrtok

17:00 | Bytča - po sv. omši bude adorácia

Piatok

07:00 | Bytča
18:00 | Bytča

Sobota

07:00 | Bytča
18:00 | mestská časť Hliník - vigília z nedele

Nedeľa

06:30 | Bytča
08:00 | Bytča
10:00 | Bytča
09:00 | Malá Bytča
11:00 | Hlboké

Oznamy

Sv. ruženec: Október je ružencový mesiac. Pozývame Vás k modlitbe sv. ruženca, vždy pred sv. omšou, v rodinách, v spoločenstvách ale aj individuálne. Odpustky-aspoň 5tajomstiev.

Stretnutie animátorov: Pozývam na stretnutie animátorov birmovancov tento štvrtok 13.10. o 18. 30h na fare.

Stretnutie birmovancov: Pozývame na prvé stretnutie birmovancov v piatok 14.10. večer o 18. 30h do farského centra. Účasť je nutná!

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí: Stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí, ktoré malo byť na budúcu sobotu 15.10.  sa posúva až o týždeň na 22. októbra o 9. 30 hod, nakoľko musím ísť na birmovku do Kotešovej, ktorá sa presunula práve na tento dátum. Ďakujem rodičom prvoprijímajúcich detí za pochopenie.

Nálepky pre detiDeti, predovšetkým tretiaci, zoberte si nálepku do vašej brožúrky. Myšlienka na tento týždeň: Poďakuj Ježišovi za tento deň a za každého človeka, ktorého stretneš.

PozvánkySrdečne Vás pozývame na hody na sviatok Všetkých svätých 1. novembra 2022, na ktoré príde náš rodák Dr. Martin Kramara, generálny vikár Žilinskej diecézy. Svätú omšu o 10.00h by mala vysielať RTVS.

Poďakovanie:  Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našich kostoloch a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a čistenie kostola; vďaka za akúkoľvek pomoc, obety a milodary.

Blahoželáme všetkým oslávencom, vyprosujeme im od Pána Boha, na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie a Všetkých svätých, veľa milostí, zdravia, úspechov a po smrti Nebeské kráľovstvo.

Úradné záležitosti vybavíte najlepšie buď hneď v kostole po každej svätej omši, alebo na  fare cez úradné hodiny (pondelok, streda, piatok a sobota doobeda), ale samozrejme po osobnom dohovore sa s vami radi stretneme aj inokedy. Bližšie informácie ohľadom sviatostí, farské oznamy…nájdete na našej webovej stránke:  http://bytca.fara.sk/o-nas/farske-oznamy

Pri príležitosti druhého výročia vzniku Laického spoločenstva tešiteľov a tešiteliek Božského Srdca Ježišovho, začíname od októbra s trojmesačnou formáciou  pre nových záujemcov o vstup do nášho spoločenstva. Prihlásiť a informovať  sa môžete u vedúcej spoločenstva p Helenky č.t. 0908 08 59 21.  Laické sestry sa zapájajú ako dobrovoľníčky pri akciách Farskej charity, pomáhajú rôznymi službami ľudom na periférií, pripravujú štvrtkové moderované adorácie,…Provinciálne vedenie sestier Tešiteliek vydalo kalendár na rok 2023, zakúpiť si ho môžete pri východe z kostola.

Poďakovanie:  Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našich kostoloch a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a čistenie kostola; vďaka za akúkoľvek pomoc, obety a milodary.

Blahoželáme všetkým oslávencom, vyprosujeme im od Pána Boha, na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie a Všetkých svätých, veľa milostí, zdravia, úspechov a po smrti Nebeské kráľovstvo.

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska prijímať Eucharistiu aj po skončení pandemickej situácie  do rúk. Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne.

Pohrebné obrady. Vybavujeme telefonicky s pohrebnou službou.

Sviatosť krstu vysluhujeme prvú sobotu v mesiaci v kostole 8. 30. Treba sa dohodnúť s kňazom – aj na vypísaní žiadosti. Ponúkame 3 videokatechézy pre rodičov a krstných rodičov. V prvej sú vysvetlené niektoré symboly krstnej liturgie, druhá podčiarkuje tému odovzdávania viery a záväzku rodičov a krstných rodičov a v tretej sa venujem modlitbe v rodine. Katechézy trvajú okolo 15 minút, nájdete ich na stránke https://krst.tvoj-strom.info/video .

Krstní rodičia musia mať aspoň 16 rokov, nesmú žiť v nemanželskom zväzku (život v jednej domácnosti bez sviatosti manželstva, alebo majú iba civilný sobáš), musia mať sviatosť birmovania a žiť praktickým sviatostným životom.

Termíny svadieb a prípravu snúbencov riešime individuálne.

Vďaka podnetom z viacerých farností, aj pre pretrvávajúce protipandemické opatrenia, pripravili sme malú alternatívu ku Kurzom pre snúbencov v podobe online Cyklu prednášok manželov pre snúbencov. V rámci prednášok bude dostupná aj diskusia a snúbenci tiež dostanú materiály pre prácu vo dvojici. Snúbenci sa môžu prihlásiť na www.domanzelstva.sk/online.

Našu farnosť je možné podporiť aj prostredníctvom bankového prevodu. Za každý Váš milodar, Pán Boh zaplať!   (č.ú.: SK7709000000000076513187).


Pozvánky