Úmysly

Pondelok

18:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Ivana |

Utorok

08:00 Za zdravie a dary Ducha Svätého pre rodinu Márie a rodiny jej súrodencov |
18:30 + Margita a Peter |

Streda

08:00 Za zdravie pre Tamarku |
18:30 + rodičia Jozef a Olympia Farenzenoví a manžel Michal |

Štvrtok

08:00 + syn Mário, manžel Ľudovít a rodičia z oboch strán |
18:30 Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Anku, deti a birmovné deti |

Piatok

08:00 Poďakovanie za dožitých 93 rokov a prosba o Božiu pomoc do ďalšieho života |
18:30 Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Sofiu a Danielu |

Sobota

08:00 Za Božiu pomoc pre syna Stanislava a pre všetkých členov jeho rodiny | 15. 10. sv. Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Nedeľa

08:00 + rodičia Žofia a Marián, svokor Jozef a starí rodičia z oboch strán |
09:30 + starí rodičia Vendelín a Mária a prastarí rodičia Encingeroví |
11:00 Za farnosť |
18:30 + sestra Elena a rodičia Novákoví a Thotoví |

Oznamy

• Sväté omše – Sväté omše v nasledujúcom týždni budú v pondelok
o 18:30, utorok až piatok o 8:00 a 18:30, v sobotu o 8:00, v
nedeľu 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30. Online prenos svätej omše
môžete sledovať v nedeľu o 11:00 na youtubovom kanáli farnosti
(farnosť DNV).

 

• Október – ružencový mesiac – V tomto týždni v piatok máme
spomienku Ružencovej Panny Márie a celý mesiac je
ružencovým. Pozývame vás k spoločnej modlitbe sv. ruženca pred
sv. omšami, najmä pred večernou. V piatok pred večernou sv.
omšou budú ruženec viesť stretko Teenage.

• Teenage stretká – Pozývame všetkých mladých vo veku 10 – 12
rokov (4. – 6. ročník) na stretká, ktoré budú bývať v párne stredy
v Fcentre. Bližšie info na maily zuzu.sitarova@gmail, alebo
tete.skrabanova@gmail.com

• Potravinová zbierka – Od 25.9. do 14.10.2022 Charita DNV
prijíma akékoľvek trvanlivé potraviny, po dohode aj ovocie
a zeleninu, tiež drogériu, čistiace prostriedky pre rodiny v núdzi,
s ktorými sme v kontakte. V prípade, že by ste nám chceli
potraviny darovať, môžete tak urobiť v piatky v F-centre v čase od
10:00 do 12:00 alebo od 17:00 do 18:00. Poprípade sa môžete
ozvať cez Facebook alebo email.

• Komunitné zdravotnícke pomôcky – Charita DNV by vám rada
pripomenula projekt, v rámci ktorého môžete zdieľať zdravotnícke
pomôcky, ktoré už nevyužijete, s tými, ktorí ich potrebujú. Bližšie
informácie si môžete prečítať na plagáte na nástenke, webe
farnosti a sociálnych sieťach Charity DNV