Úmysly

Pondelok

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Utorok

17:00 | Krnča
18:00 | Bošany

Streda

07:00 | Bošany
17:00 | Práznovce

Štvrtok

07:00 | Bošany

Piatok

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Sobota

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Nedeľa

07:00 | Bošany
08:30 | Práznovce
10:00 | Krnča
10:00 | Bošany

Oznamy

V mesiaci október povzbudzujeme všetkých ku spoločnej modlitbe POSVÄTNÉHO RUŽENCA najmä v rodinách. V kostole sa ho modlíme spoločne 40 min. pred sv. omšami.


V pondelok v Bošanoch sv. omša je obetovaná za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny v Združení zázračnej medaily.


V stredu 12. októbra o 17:00 hod. v Práznovciach bude sv. omša slávená za dôchodcov z obce. Chceme za nich poďakovať a vyprosovať im zdravie a Božie požehnanie do ďalších rokov života.


Vo štvrtok 13.10. t.r. sa v Skačanoch uskutočnia kňazské rekolekcie za účasti kňazov nášho dekanátu. O 9:30 hod. začneme adoráciou Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej a o 10:00 hod. budeme sláviť svätú omšu.


Vincentská rodina organizuje zbierku Boj proti hladu. Kúpou medovníkového srdiečka podporíte zmiernenie chudoby ľudí vo svete. Medovníkové srdiečka sa budú predávať budúcu nedeľu po sv. omšiach.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

Upratovanie: Bošany 6


Pozvánky