Úmysly

Pondelok

07:00 Michal a Helena a syn Anton Vážan | Bojnice

Utorok

16:30 Jozef Gajdoš a rodičia z oboch strán | Dubnica
17:30 Alexius, Mária, Ján a Nadežda | Bojnice

Streda

16:30 Štefan a Anna Rajčo a deti | Šútovce
17:30 rodičia Jolana a Július Nikmon a starí rodičia z oboch strán | Bojnice

Štvrtok

17:30 Koloman Kočner, syn, súrodenci a rodičia | Bojnice

Piatok

16:30 Ján, Františka, Vladimír a Františka | Dubnica
17:30 Ján a Petronela Letavaj, deti, nevesta, zaťovia a vnuk Ivan | Bojnice

Sobota

17:30 Gejza a Gizela Mastrák a rodičia z oboch strán | Bojnice

Nedeľa

07:00 Zdenka Beriacová | Bojnice
08:30 Ján Knapík a rodičia z oboch strán | Šútovce
08:30 Amália a Jaromír Spáčil a ich rodičia | Dubnica
10:00 za farnosť | Bojnice
17:30 poďakovanie za 30. rokov manželstva a za 55. rokov života a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Bojnice

Oznamy

V utorok o 16.40 h. bude vo farskom kostole pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.

Vo štvrtok budú rekolekcie nášho dekanátu vo farnosti Opatovce nad Nitrou. Sv. omša začína o 9.00 h.

Vo štvrtok bude vo farskom kostole od 16.00 h. adorácia.

V nedeľu bude stretnutie birmovancov: v Šútovciach o 9.15 h. v kostole a v Bojniciach o 11.00 h. vo fare.

Na budúcu nedeľu bude októbrová zbierka na kostol.

 

                                                                                                            Anton Eliaš, farár


Pozvánky