Úmysly

Pondelok

06:30 + manžel Pavol, rodičia a súrodenci |
17:30 + Vierka |

Utorok

06:30 + Boris Ridzoň |
17:30 + Pavol a Mária, dcéra Emília, Peter a vnuk Pavol |

Streda

06:30 Za zdravie a pomoc Božiu pre Annu |
17:30 + Michal |

Štvrtok

06:30 + rodičia, starí rodičia, súrodenci a švagrovia |
17:30 + manželia Kockoví, Marienka a Milan | + adorácia

Piatok

06:30 + Vladislav a rodičia z oboch strán |
17:30 Za zdravie a dary Ducha Svätého pre Hubertu |

Sobota

06:30 Za všetkých zosnulých farníkov |
17:30 Za Božiu pomoc pre Máriu, manžela deti a vnúčatá |

Nedeľa

07:00 Na úmysel kňaza |
08:15 Za všetkých farníkov |
09:30 + rodičia a starí rodičia Bariakoví |
11:00 Poďakovanie za sviatosť manželstva a prosba o Božie milosrdenstvo |
18:00 + rodičia Anna a Viliam |

Oznamy

 • O upratanie kostola poprosím skupinu č. 3.
 • Budúcu nedeľu 16.10.2022 bude o 19.00 v kostole organizačné stretnutie rodičov
  prvoprijímajúcich detí. Na toto stretnutie ešte nemusíte brať deti.
 • Deti si môžu vyzdvihnúť nálepky za dnešnú sv. omšu v sakristii.
 • Budúcu nedeľu bude zbierka na misie.
 • Deviataci a starší, ktorí by chceli prijať sviatosť birmovania si môžu vyzdvihnúť prihlášky
  v sakristii. Vypísané ich treba doniesť nám kňazom do konca októbra.
 • V sobotu 15.10.2022 pozývame miništrantov na výlet. Stretneme sa o 9.00 pred farou.
  Treba sa obliecť ako do prírody, zobrať si jedlo a pitie. Predpokladaný návrat po obede.
 • Dnes pozývame deti aj s ich rodičmi na Deň radosti, ktorý začína o 14.30 pri pastoračnom
  centre. Pripravené sú zaujímavé súťaže. Príďte prežiť spoločentvo!

Pozvánky