Úmysly

Pondelok

06:30 + sestra Julka 20. výročie | Benčat
12:00 + rodinu Šustekovú a Marcinekovú | Párničan
18:00 + otca Karola a krstných rodičov a Angeliku | Kaniansky

Utorok

06:30 Za zdravie a BP pre sestru a jej rodinu | Párničan
12:00 Za zdravie a BP pre matku zo synom | Kaniansky
16:00 Gréckokatolícka liturgia v kaplnke SPM | Sahajda
18:00 +Helena a Štefan Ďurovičovci, Mária a Štefan Kútikovci | Benčat

Streda

06:30 Za duše v očistci | Párničan
12:00 Poďakovanie za životné jubileum 85 rokov Emília, za zdravie a božie požehnanie pre celú rodinu. | Kaniansky
18:00 + Helena a Štefan Ivaničovci a Margita Soboňová | Benčat

Štvrtok

06:30 Za obrátenie a BP pre manželov Katarínu a Daniela | Párničan
12:00 + rodičov, manžela a za súrodencov | Kaniansky
18:00 + Valéria a Jozef Soboňovci , Helena s Štefan Benčaťovci | Benčat

Piatok

06:30 Za zdravie a BP pre manželov Igor a Miroslava | Benčat
12:00 + rodičov Ondreja a Dorotu, manžela Matúša a starých rodičov z oboch strán | Párničan
16:00 Gréckokatolícka liturgia v kaplnke SPM | Sahajda
18:00 + krstní rodičia Anna, Ján a Mária | Kaniansky
18:00 Lieskovec + František, Pavel, Štefan, Margita, Veronika (Chovancová) | Benčat

Sobota

06:30 Za zdravie a BP pre Žofiu a celú jej rodinu | Benčat
18:00 Za pochovaných v tomto týždni | Párničan
16:00 Nemocnica - miestny úmysel | Benediktín

Nedeľa

07:00 Za zdravie a BP pre Mareka, Milenu, Markétku a rodinu Mičudovú | Párničan
09:00 Za farnosť | Kaniansky
10:30 DETI + Jozef Vyletel 10. výročie, a za rodičov a súrodencov | Benčat
19:00 MLADÍ - Za BP a zdravie pre rodinu Panuškovú | Dominikán
09:30 Lieskovec + Imrich 1. výročie (Golianová Amália) | Párničan

Oznamy

  • V tomto mesiaci nebude stretnutie lektorov ani akolytov, nakoľko väčšina z nich je na zájazde v Izraeli.
  • Oznam pre členov SSV. Kalendár na rok 2024 a podielovú knihu si môžete prevziať na farskom úrade v čase úradných hodín do 30.10. 2023. Členský poplatok je 10,00€. O vydanie podielovej knihy a kalendára môžete požiadať aj v týždni, hneď po rannej alebo večernej sv. omši. Oznámte to prosím kňazovi v sakristii.
  • Október je mesiacom, kedy Cirkev dáva do pozornosti mariánsku úctu a pravidelnú modlitbu sv. ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, kaplnke, rodine, rehoľnom spoločenstve či náboženskom združení. Potrebné je pomodliť sa (súvisle) aspoň 5 desiatkov s vyslovovaním schválených tajomstiev ruženca a krátkym rozjímaním nad nimi. V kostole sa ho budeme modliť spoločne pred večernými svätými omšami.
  • Prečítať iba v Lieskovci:

Na budúcu nedeľu je v Lieskovci pravidelná mesačná zbierka na kostol a potreby farnosti. Pán Boh zaplať za milodary!

  • Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.farazv.sk/

Pozvánky