Úmysly

Pondelok

17:30 | Senec / maď. / TP
18:30 + brat Augustín s manželkou | Senec / slov. / PM

Utorok

06:00 | Senec / maď. / TP
17:00 | Sv. Martin / slov. / PM
18:30 za rodinu Gabrielovú a Vavrovú | Senec / slov. / PM

Streda

06:30 + Irena (nedožitých 100r.), + Ján (105r.) | Senec / slov. / PM
17:00 | Senec / maď. / TP
18:00 + Naďka, Ján, Miroslav Šmiheloví | Senec / slov. / PM

Štvrtok

17:30 | Senec / maď. / TP
18:30 | Tureň / maď. / TP
18:30 za rodiny a deti | Senec / slov. / PM

Piatok

17:30 | Senec / maď. / TP
18:30 + Mária a Štefan Matejkoví | Senec / slov. / PM

Sobota

17:30 | Senec / maď. / TP
18:30 + František a Mária Gašparoví a syn Kamil | Senec / slov. / PM

Nedeľa

07:00 + Ján Takáč | Senec / slov. / PM
08:15 | Senec / maď. / TP
08:15 | Tureň / slov. / MF
09:30 | Tureň / maď. / TP
09:30 za farníkov | Senec / slov. / MF
11:00 | Senec/ maď. / TP
11:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 + Ján Vaš | Senec / slov. / PM

Oznamy

PM – o. Pavol Mikula, TP – o. Tamás Pammer, MF – o. Michal Fratrič, RH – o. Rudolf Hudek

 

Ostatné oznamy:

  • 1. SV. PRIJÍMANIE – V stredu 11.10. od 18:00 do 19:00 sa v kostole v Senci začína príprava detí na 1. sv. prijímanie. Začína sa sv. omšou a po nej je katechéza. Prosíme, nosiť si so sebou aj slovníčky, ktoré pred sv. omšou vložia do krabíc podľa škôl.
  • SVÄTOVOJTEŠSKÝ KALENDÁR – Oznamujeme členom Spolku Sv. Vojtecha, že si po Sv. omši môžu vyzdvihnúť Svätovojtešský kalendár a zaplatiť členský poplatok (10€).
  • SEDMOKRÁSKA – V nedeľu 8.10. o 15.00 hod. v Pastoračnom centre pozývame deti predškolského veku na stretnutie.
  • PRVÝ FESTIVAL DÔSTOJNEJ HUDBY V SENCI – V nedeľu 8.10. o 17:00 v našom kostole bude koncert v rámci celoročného benefičného festivalu. Before & After Bach (Ján Bogdan, violončelo a Ján Krígovský, violone) 
  • KURZ SAMUEL – Ak túžiš prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote, tak ťa pozývame na Kurz Samuel. Je určený mladým slobodným ľuďom vo veku od 19 do 30 rokov. Kurz Samuel bude prebiehať v Bratislave (9 stretnutí, raz do mesiaca, ako aj duchovné cvičenia či spoločná púť). www.kurzsamuel.sk. Treba sa prihlásiť do 12. 10. 2023.
  • FARSKÁ PÚŤ NA BUTKOV V sobotu 28.10. pozývame všetkých na farskú púť na Butkov. Odchod autobusom o 8:00. Prejdeme krásnu krížovú cestu na Butkove, Sv. omša, obed v peknom prostredí, vhodné miesto aj pre deti, návrat večer. Treba sa zahlásiť v sakristii.
  • Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU – sa uskutoční 3.-5. novembra 2023 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú sami. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova. Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.farasenec.sk/

Pozvánky