Úmysly

Pondelok

06:30 + Mária, Lukáč, Betka a starí rodičia | Sv. Jána Leonardiho, kňaza Ľubovoľná spomienka
16:30 | Za zdravie a BP pre Jána
17:30 + Róbert | v maďar.jazyku

Utorok

06:30 + Ondrej, Milan, Jozef |
16:30 + Vlasta, Štefan, Mária |
17:30 + Belani család | v maďar.jazyku

Streda

06:30 Za zdravie a BP pre Jolanu | Sv. Jána XXIII., pápeža Ľubovoľná spomienka
16:30 + starí rodičia |
17:30 + Ottó Póczos | v maďarskom jazyku

Štvrtok

06:30 Poďakovanie Bohu za 70 rokov života Janka a prosba o BP do ďalších rokov |
16:30 Za zdravie a BP pre Máriu |
17:30 + János | v maďarskom jazyku

Piatok

06:30 + Eduard |
16:30 + Karol Pindiak, kňaz |
17:30 + Márta | v maďar.jazyku

Sobota

07:00 + Dagmar Kostrová | Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu Ľubovoľná spomienka
09:00 A Beláni, Tankó, Koronczi, Slabí családja egészségéért és Isten áldásáért | v maďar.jazyku
17:00 Za zdravie a BP pre rod. Burešovú, Szőkeovú a Vargicovú |

Nedeľa

07:30 Za zdravie a BP pre kňazov našej farnosti | 28. nedeľa cez rok
09:00 + Barnabás | v maďar.jazyku
10:30 Za farníkov |
17:00 + Anna, Ján, Milan, Mária, Pavel, Jozef |

Oznamy

 • Dnes bude pobožnosť v slovenskom jazyku o 16:00 h.
 • Pozývame vás k spoločnej modlitbe za život pred našu nemocnicu v pondelok a piatok o 8:00 h.
 • V utorok po sv. omši o 17:15 h vás srdečne pozývame na Biblický večer na faru
 • Vo štvrtok poklona Oltárnej sviatosti bude od 11:00 h do 1. večernej sv. omše.
 • Vo piatok o 9:00 h prosím upratovať kostol skupinu A.
 • V piatok 13. októbra 2023 o 18:30 h pozývame našich mužov a mládencov k modlitbe posvätného ruženca za svoje rodiny a manželstvá a sv. omši, s príhovorom zameraným práve k nim.
 • V sobotu 14. októbra 2023 o 15:00 h pozývame všetkých našich miništrantov na Miništrantské stretnutie, ktoré bude v priestoroch farskej budovy.
 • Na budúcu tretiu októbrovú nedeľu bude zbierka pre potreby kostola.
 • V pondelok 16. októbra 2023 začína v Rožňave v katedrále 3. ročník Novény k Rožňavskej Panne Márii. Náš dekanát má tento rok pridelený 2. deň v utorok 17. októbra. Preto tí, ktorí chcete ísť do Rožňavy, prosím zapíšte sa v sakristii kostola. Autobus bude odchádzať do Rožňavy o 16:00 h od pošty.
  Cestovné 10 Eur, treba zaplatiť pri zápise.

Vsdp. Rastislav Polák, Rimavská Sobota 2023; tel. č.: fara 047/5631031, mobil 0917350290

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.farnostrs.sk/

Pozvánky