Úmysly

Pondelok

06:30 | Rajec
18:00 | Rajec

Utorok

06:30 | Rajec, Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najvätejšej Trojice v Žiline, sviatok
18:00 | Rajec, Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najvätejšej Trojice v Žiline, sviatok

Streda

07:15 | školská kaplnka
18:00 | Rajec

Štvrtok

06:30 | Rajec
09:30 | Dekanátna rekolekcia v Konskej

Piatok

06:30 | Rajec
17:00 | začína príprava birmovancov k sviatosti birmovania

Sobota

06:30 | Rajec, Panny Márie, spomienka
18:00 | Rajec, Panny Márie, spomienka

Nedeľa

08:00 | Rajec, 28. nedeľa cez rok
09:30 | Rajec, 28. nedeľa cez rok
11:00 | Rajec, 28. nedeľa cez rok
08:00 | Veľká Čierna, 28. nedeľa cez rok
09:15 | Malá Čierna, 28. nedeľa cez rok
10:45 | Ďurčiná, 28. nedeľa cez rok

Oznamy

Dnes 7.10. Vás pozývame na modlitbu svätého ruženca.

 

V utorok 10.10. sa koná celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Prosíme zapísať sa do zoznamu.
   
Október je mesiac sv. ruženca. Ruženec je evanjeliová modlitba. Pri spoločnej modlitbe sv. ruženca môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Modlitba je každý deň 1/2 hod. pred sv. omšami. Je možnosť premodlievať sa. Treba sa zapísať do zoznamu pri dverách.
Na filiálkach modlitba sv. ruženca: Pondelok – Sobota o 16:30.
Povzbudzujeme všetkých k tejto modlitbe. Obetujme ju zvlášť za Slovensko, rodiny, ale aj za pokoj vo svete. trpiacich, obrátenie hriešnikov…
   
Príprava na birmovku – O 17:00 sv. omšou v Rajci začína príprava birmovancov k sviatosti birmovania. Prosíme birmovancov, aby prišli v čas a zaujali miesto v pre nich vyhradených laviciach vpredu v kostole.
   
K sviatosti manželstva sa pripravujú:
v Rajci v piatok o 14:00 Marek Horváth a Ing. Barbora Adamcová.
Ak by niekto vedel o cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na fare.
Pamätajme na nich v modlitbách.
   
eRko v Rajci pozýva všetky deti zapojiť sa do kampane Dobročiny. Tento rok spoločne urobíme radosť starkým a pomôžeme pohrabať lístie. Stretneme sa v sobotu 14.10. o 8:30 pri Pastoračnom centre. Tešíme sa na všetkých.
   
Pozývame mladých na Godzone tour 2023, ktoré sa uskutoční 24. októbra v Žiline.
Počas večerného programu na Zimnom štadióne vystúpia viacerí umelci i známe kresťanské zoskupenia. Vstup na podujatie je zadarmo, program začína o 18:00 h.
   
Viac informácií nájdete na stránke tour.godzone.sk
Školské sestry sv. Františka v Žiline pozývajú na duchovnú obnovu pre slobodných 25+ mužov a ženy 4.11.2023 v Žiline. Viac informácií nájdete na stránke skolskesestry.sk
Zbor sv. Ladislava vás pozýva na svoj jesenný koncert v nedeľu 22.10. o 16:30 v kostole sv. Ladislava v Rajci. Na koncerte odznejú skladby, s ktorými sa zbor predstaví na Medzinárodnom zborovom festivale na Sicílii v dňoch 27.-29.10. Vstupné je dobrovoľné.
Príďte si spríjemniť nedeľný podvečer a podporiť cestu zboru na festival.
   

Za milodary, akúkoľvek pomoc, službu, modlitbu, Pán Boh odplať a požehnaj.

Ponuka časopisov:
k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače
– Katolícke noviny,
– Posol,
– Slovo medzi nami,
– Naša Žilinská diecéza
   

Prajeme požehnaný týždeň.
   
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.farnostrajec.sk/

Pozvánky