Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Utorok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Streda

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol/detská
18:00 modlitba ruženca 17:30 | Šalgovík

Štvrtok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Piatok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol
18:00 modlitba ruženca 17:30 | Šalgovík/detská

Sobota

07:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
07:00 | Farský kostol
09:00 | Šalgovík
09:00 | Farský kostol/pre rodiny
11:00 | Farský kostol
11:45 | Opál
18:00 | Farský kostol

Oznamy

 • Októbrové pobožnosti – pri soche Panny Márie v kostole
  • Pondelok až piatok o 17.30
  • Sobota 6.30 (7.10. – 6:15 – prvá sobota);
  • Nedeľa 14:30.
  • V stredu sa modlia deti, v piatok mládež a ďalšie dni ružencové bratstvo.
 • Celomestské večeradlo  – 13. októbra 2023, ktoré sa uskutoční v kostole na Prešovskej kalvárii o 16:30 spojené so svätou omšou a sviečkovým sprievodom okolo kostola so sochou Panny Márie a záverečným požehnaním mesta.
 • Detské stretko –  14.10.2023 (sobota) o 9:30 na fare. Srdečne pozývame deti vo veku 6 až 15 rokov. Na stretkách budeme nacvičovať aj jasličkovú pobožnosť, kto má záujem v nej účinkovať, nech príde. Dátumy všetkých detských stretnutí nájdete na nástenke.
 • V piatok po večernej sv. omši bude mládežnícka čajovňa „Koala“ v PC na prízemí.
 • Členovia Spolku sv. Vojtecha – dnes a budúcu nedeľu po každej sv. omši si môžu vyzdvihnúť kalendáre. Členské je 10 eur.
 • Na budúcu nedeľu nás navštívi vdp. Peter Fogaš, farár Snina – Sídlisko, ktorý pôsobil v našej farnosti ako diakon a kaplán. Pri sv. omšiach o 7:00, 9:00 a 11:00 predstaví aj svoju knihu – Objímanie kríža naopak. Kúpou môžeme podporiť a pomôcť jeho farnosti pri dostavbe fary. V mene farníkov a pána farára Vám vopred ďakujeme za podporu.
 • Šalgovík :
  • Streda –  18:00; modlitba ruženca 17:30.
  • Piatok  –  18:00; modlitba ruženca 17:30.
  • Nedeľa –  9:00
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.sekcov.fara.sk/

Pozvánky