Úmysly

Pondelok

06:45 -otec a rodičia z ob. strán |
18:00 - na úmysel |

Utorok

06:45 +rodičia Pažickí a Beńačkoví |
18:00 +Ján Šišolák a rodičia Jozef a Anna a Žofia Svrčkoví |

Streda

06:45 +sestra Albína,jej manžel a brat Štefan |
18:00 +manžel Alfréd, rodičia Vincent a Mária a brat Vladimír |

Štvrtok

06:45 +Vojtech a Marta Kováčoví |
18:00 +rodičia Hajnaloví a st. rod. z ob. str. a sestra |

Piatok

06:45 +manžel Viliam a rodičia a súrodenci |
18:00 +rodičia Mileroví a st. rodičia z ob. strán |

Sobota

06:45 POHREBNÁ |
18:30 -za zdravie a PB babičke Haritčačkovej |

Nedeľa

07:00 +rodičia Kušnieroví a Otruboví a celá zosn.rodina |
09:00 +Jozef Janík a manželka a st. rodičia Bezákoví |
10:30 - za veriacich |
18:30 +rodina Lubušková a Barusová |

Oznamy

– Milodary na kostol:Bohu známa z pohrebu -20,-€, Bohu známi novomanželia -300,-€,Bohu známa -100,- Bohu známa -20,-€, Bohu známa -10,-€, Bohu známa -10,-€.Všetkým darcom srdečné Pán Boh zaplať.

– Upratovanie kostola na budúci týždeň má na starosti ruža pána Antona Krajčíka..

– Na budúci týždeň máme rekolekcie pre náš Dekanát Partizánske. Začnú sa o 9. h. sv. omšou v kostole. Z tohto dôvodu ranná sv. omša o 6,45 h. nebude.
23.októbra odslúžime druhý krát úmysel sv. omše Za ochranu života života od počatia po prirodzenú smrť a za ochranu Božieho plánu s človekom, manželstvom a rodinou v našej krajine , podľa harmonogramu KBS a nášho BÚ. Preto vo štvrtok v čase rekolekčnej sv. omše požehnáme vystavenú umeleckú koncepciu daru ľudského života podľa encykliky Humanae Vitae od sv. Pavla VI.

– Prosím o stretnutie birmovancov ak je možné aj s rodičmi na budúci týždeň v sobotu o 17.h. v kostole.

– Na ekostol sv. omša bude vždy v nedeľu o 10,30 h.

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY – NORMA KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA.
DŇA 14.10.2023 UZAVRÚ V NAŠOM KOSTOLESVIATOSŤ MANŽELSTVA MÁRIO GOGOLA NARODENÝ V PARTIZÁNSKOM A BÝVAJÚCI V PARTIZÁNSKOM A VIKTÓRIA FRÉMALOVÁ NARODENÁ V TOPOĽČANOCH A BÝVAJÚCA V PARTIZÁNSKOM. ODPORÚČAM ICH DO VAŠICH MODLITIEB A AK BY NIEKTO VEDEL O NEJAKEJ MANŽELSKOPRÁVNEJ PREKÁŽKE PROTI SLÁVENIU TEJTO SVIATOSTI MANŽELSTVA NECH TO LÁSKAVO OHLÁSI NA NAŠOM FARSKOM ÚRADE.

DŇA 21.10.2023 UZAVRÚ V NAŠOM KOSTOLE SVIATOSŤ MANŽELSTVA EDUARD TRNKA NARODENÝ V TRNAVE A BÝVAJÚCI V PARTIZÁNSKOM A JUDR. LAURA GÁLISOVÁ NARODENÁ V TOPOĽČANOCH A BÝVAJÚCA V PARTIZÁNSKOM. ODPORÚČAM ICH DO VAŠICH MODLITIEB A AK BY NIEKTO VEDEL O NEJAKEJ MANŽELSKOPRÁVNEJ PREKÁŽKE PROTI SLÁVENIU SVIATOSTI MANŽELSTVA NECH TO LÁSKAVO OZNÁMI NA NAŠOM FARSKOM ÚRADE.

Mons. Vladimír Farkaš
farár – dekan

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.partizanske.fara.sk/

Pozvánky