Úmysly

Pondelok

06:30 Za Božie požehnanie pre Ambróza |
18:30 na úmysel kňaza |

Utorok

06:30 Za Božie požehnanie pre Sofiu |
18:30 + Etela a Jozefína |

Streda

06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Hildegardu |
18:30 + Ľudmila a Imrich |

Štvrtok

06:30 + Karolína |
18:30 + Jozef, Rozália a ich rodičia |

Piatok

06:30 za duše v očistci |
18:30 Za Božie požehnanie pre Jána s rodinou |

Sobota

07:00 Za uzdravenie Tomáša |
18:30 + Marián, Juraj a Marián |

Nedeľa

07:00 + Rudolf |
08:30 + Terézia a František |
10:00 Za farnosť |
11:30 | v maďarčine
16:30 Na dobrý úmysel | v kostole v Mlynárciach, latinská
18:30 Za Božie požehnanie pre manželov Viktora a Magdalénu |

Oznamy

Diakon v našej farnosti:

Počas akademického roka bude aj v našej farnosti konať svoju diakonskú prax dp. Pavol Kordík, diakon Banskobystrickej diecézy. Vítame ho v našej farnosti a prajeme mu veľa Božích milostí do jeho diakonského pôsobenia.

Modlitba sv. ruženca v mesiaci október:

V mesiaci október zvlášť pozývame všetkých k modlitbe sv. ruženca, ktorý sa v našom kostole modlí vždy pred sv. omšou o 17:45. Ďakujeme aj našim obetavým farníkom a farníčkam, ktorí sa za nás tento ruženec modlia. Modlitba sv. ruženca je silnou zbraňou v našich rukách, ktorou vyprosíme pre seba a svet mnoho milostí.

Stretnutie ružencového bratstva:

Pri príležitosti ružencového mesiaca októbra pozývame všetkých členov na slávnostné stretnutie ružencového bratstva, ktoré sa uskutoční v nedeľu, 15. októbra o 15:00 hod. v našom kostole.

Modlitba ruženca pri Mariánskom stĺpe:

Pri príležitosti mesiaca október, ktorý je zasvätený úcte k Panne Márii – Kráľovnej svätého ruženca, Farnosť Dolné Mesto si vás dovoľuje pozvať na modlitbu svätého ružencaktorá sa bude konať dňa 13.októbra 2023 o 17.00 hod. v Nitre na Svätoplukovom námestí pri Mariánskom stĺpe.

Dišputy pod Hradom

Biskupstvo v Nitre a Kňazský seminár v Nitre pozývajú na diskusný večer s názvom Dišputy pod hradom S hosťom večera, prof. Antonom Adamom v stredu, 11.10.2023 o 18:00 hod. Dišputy pod hradom sa uskutočnia v stredu 11.10. 2023 o 18:00 hod., v konferenčnej miestnosti pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre.

Zbierka pre potreby farnosti:

Dnes bude pri sv. omšiach pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti a kostola. Vopred úprimné Pán Boh zaplať za všetky obety pre Boží dom. Zároveň ďakujeme za pochopenie pri obmedzeniach pre opravu vstupu do predsiene.

Upratovanie kostola

Ďakujeme štyrom ochotným dušiam, ktoré sa prihlásili na upratovanie kostola ako noví dobrovoľníci. Nech Pán Boh odmení Vašu ochotu a pomoc. Ďakujeme aj za všetky obety a pomoc, ktorou pomáhate našej farnosti. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 2.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://nitra.hm.nrb.sk/

Pozvánky