Úmysly

Pondelok

18:30 † Viliam Hochel a rodičia z oboch strán | Močenok

Utorok

17:30 † rodina Lenická (M) | Horná Kráľová
18:30 † Michal, Anna, Miroslav a František | Močenok

Streda

07:00 † Július a rodičia | Močenok

Štvrtok

17:30 † Jozef a Viktória Kutákoví | Horná Kráľová
18:30 † Terézia Reháková, rodičia z oboch strán | Močenok

Piatok

09:30 Sv. spoveď a sv. omša v DSS Adventus | Močenok - A
10:30 Sv. spoveď a sv. omša v Penzióne Orlík | Močenok – O
17:30 † Gejza, Mária a Jana Vörösoví a rodičia | Horná Kráľová
18:30 † Štefan Český | Močenok

Sobota

07:00 † Janka | Močenok
10:00 Krsty | Močenok
18:30 † Helena a Štefan Horňákoví | Močenok

Nedeľa

07:00 † Mária a Štefan Horňákoví | Močenok
08:30 † Štefan a Mária Hradskí | Horná Kráľová
09:30 † František a Bernadeta Dúcoví (M) | Horná Kráľová
10:30 Za farnosť a farníkov – PP | Močenok
13:30 Nedeľná pobožnosť (M) | Horná Kráľová
14:30 Nedeľná pobožnosť | Horná Kráľová
14:30 Nedeľná pobožnosť | Močenok

Oznamy

HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,  ZBP – zdravie a Božiu pomoc, KsK – Kostol svätého Kríža Močenok, PP – priamy prenos v Močenskej televízii resp. cez internet,

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Ľ. spomienka Panny Márie
Nedeľa: 28. nedeľa v Cezročnom období  

Možnosť sv. spovede je pred každou sv. omšou 1/2 hod. V prvopiatkovom týždni je možnosť sv. spovede podľa rozpisu, zvyčajne 1 hod. pred sv. omšami v týždni a 1/2 hod. v nedeľu.

ODKAZY:

Priame prenosy svätých omší z Močenku cez internet – prenos začne 10 min pred sv. omšou: https://www.mocenok.sk/clanok/priame-prenosy-sv-omsi-aj-na-stranke-obce

http://www.tvlux.sk/ – TV LUX

http://www.lumen.sk – rádio Lumen

https://www.radiomaria.sk/pocuvat/. – rádio Mária

http://www.katolickenoviny.sk/ – Katolícke noviny

http://www.tkkbs.sk – tlačová kancelária KBS

http://sk.radiovaticana.va/ – vatikánsky rozhlas

http://www.svatepismo.sk/ – sväté písmo (online)

 

Upratovanie kostola poprosíme:

Močenok: č. d. 955 – 1021, Ul. Cintorínska, Lipová, Úzka.  (v sobotu po rannej omši o 7.30 hod.)

Horná Kráľová: č. d. 640 – 660 (v sobotu o 14.00 hod.)

 

Litánie(nedeľa – kostol) Mariánska októbrová pobožnosť

Močenok:  

14.30 hod. – modlitba posvätného ruženca

15.00 hod. – Korunka Božieho Milosrdenstva

15.15 hod. – Litánie Loretánske

 

Horná Kráľová:

13.30 hod. (M); 14.30 hod.

FARSKÉ OZNAMY:   

sobotu 7.10.2023 je spomienka Ružencovej Panny Márie a zároveň prvá sobota v mesiaci. O 17.30 hod. Vás pozývame na Mariánsku pobožnosť na prvú sobotu v mesiaci.

 

Mesiac október je zasvätený Panne Márii a modlitbe posvätného ruženca. Srdečne Vás pozývame na modlitbu posvätného ruženca do našich kostolov a k modlitbe posvätného ruženca v rodinách. Bližšie informácie – viď. plagátik na výveske a internetová stránka farnosti. (úplné odpustky)

 

Dnes v nedeľu 8.10.2023 pozývame na popoludňajšiu nedeľnú Mariánsku pobožnosť všetkých členov živého ruženca, ružencových bratstiev v Močenku i Hornej Kráľovej, všetkých ctiteľov Panny Márie. Počas októbrových nedieľ by sme sa spoločne stretali a spoločne modlili rozjímavý posvätný ruženec a tak spoločne získavali odpustky spojené s modlitbou posvätného ruženca. Predmodlievať sa budú členovia jednotlivých ruží.

 

Prosíme všetkých, ktorí chcú na budúci rok odoberať v našej farnosti časopisy, aby si ich objednali v sakristii u pani kostolníčky do 15.10.2023 (nedeľa)Rodina – 5 Eur, Posol – 11 Eur, Hlasy – 12 Eur. Prosíme pri objednávke aj zaplatiť ročné predplatné, aby sme mohli časopisy objednať a zaplatiť.

 

Stretnutie rodičov detí k prvému svätému prijímaniu a k sviatosti birmovania bude v Hornej Kráľovej 13.10.2023 (piatok) po skončení sv. omše. Všetkých rodičov a deti srdečne pozývame na stretnutie a sv. omšu.

 

Nášmu pánovi kaplánovi Antonovi zomrel otec, pohreb bude v pondelok 9.10.2023 o 15.00 hod. v kostole Trenčín – Juh. Kto by chcel ísť na pohreb nech sa zapíše v sakristii kostola počas nedele. Odchod autobusu bude v pondelok o 12.45 hod. spred Farského úradu v Močenku a kostola v Hornej Kráľovej. (viď. parte)

 

Od budúceho týždňa v piatok 13.10.2023 vrátane, začnú bývať vždy po každej sv. omši v piatok (v Močenku) nácviky piesní s deťmi, ktoré idú na 1. sv. prijímanie. Vítané sú všetky deti, ktoré prídu a chcú spievať! Nácvik bude trvať 30 minút. Vďaka za porozumenie.

 

Na budúcu nedeľu 15.10.2023 Vás poprosíme o zbierku pre potreby našej farnosti, na zaplatenie faktúr. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

 

Stretnutie rodičov detí k prvému svätému prijímaniu a k sviatosti birmovania bude v Hornej Kráľovej 13.10.2023 po skončení sv. omše. Všetkých rodičov a deti srdečne pozývame na stretnutie a sv. omšu.

 

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod. (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

Utorok:     Močenok: 17.30 – 18.30 hod.  (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

                  Horná Kráľová 16.30 – 17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Streda:    Močenok: 6.30 – 7.00 hod.

Štvrtok:   Močenok: 18.30 hod. – počas celej sv. omše – podľa potreby (17.30 hod. – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30-17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Piatok:    Močenok: 17.30 hod. sv.  spoveď, Prvopiatková pobožnosť po skončení sv. omše.

                                      (17.00 hod. sv. spoveď – zimný čas)

                Horná Kráľová: 16.30 hod. sv. spoveď, Prvopiatková pobožnosť po skončení sv. omše.

                                     (16.00 hod. sv. spoveď  – zimný čas)

 

Spovedanie a duchovná služba v DSS a domovoch dôchodcov vo farnosti Močenok: 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod.+ sv. omša

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.00 hod. + sv. omša

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.30 hod. + sv. omša

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci – viď. oznamy

 

OHLÁŠKY O SVIATOSTI MANŽELSTVA:

Ohlášky sobášov, ktoré budú v iných farnostiach.

Bez žiadosti farského úradu, kde budete mať sobáš, nemôžeme verejne robiť ohlášky, nakoľko ide o administratívny a právny úkonAk chcete mať ohlášky v našej farnosti a máte sobáš inde, oslovte farský úrad, kde máte sobáš, aby nám zaslal žiadosť a údaje o ohláškach. Potom my radi uverejnime vaše ohlášky, ako to aj pravidelne robíme, aj v našich farských oznamoch. Za pochopenie ďakujeme.

 

SLUŽBA LEKTOROV:

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

Deň Svätá omša Čítanie Lektor
Nedeľa

8. október

7.00 hod.

 

 

 

10.30 hod.

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Nováková

p. Šuvada

p. Kollárová

 

p. Vörösová

p. Horváthová

p. Hanková

Pondelok

9. október

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

p. Goldbergerová

p. Šuvada

Utorok

10. október

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

p. Kollárová

p. Bleho

Streda

11. október

7.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Goldbergerová

p. Révayová

Štvrtok

12. október

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

p. Hanková

p. Vereš

Piatok

13. október

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

Z. Škopková

deti

 

Sobota

14. október

  

7.00 hod.

 

 

 

18.30 hod.

 

1. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Šuvada

 

p. Sklenárová

p. Vereš

p. Révayová

Nedeľa

15. október

 

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Kollárová

p. Šuvada

p. Nováková

 

p. Hanková

p. Horňáková

p. Straňáková

 

Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu. Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie: [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

.

Pozvánky