Úmysly

Pondelok

17:30 – Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľubicu |

Utorok

06:15 – + Ľudovít, Helena, Jozef, Judita, Ján a Šarlota |
17:30 – + Slavomír, Viera a Slavomír |

Streda

06:15 – Za zdravie a Božiu pomoc pre deti, vnúčatá a pravnúčatá |
17:30 – + rodičia Margita a Ondrej |

Štvrtok

06:15 – + Michal, Anna, Marián, Anna, Peter, Ján, Rudolf, Ondrej a Agnesa |
17:30 – + Cyril, Veronika a Elena |

Piatok

06:15 – Za Božie požehnanie a milosti pre rod. Tomkovú, Matúchovú a Kelemenovú a za duše v očistci |
17:30 – + Lenka, Rozália, Štefánia, Peter, Ignác, Štefan a Peter |

Sobota

07:00 – Za zosnulých farníkov a + Henrich Chudoba |
17:30 + Pavol, Terézia, Jaroslav, Anton, Ivan, Milan a Ľudmila |

Nedeľa

07:00 – + Margita a Pavol Sýkorovci |
08:30 – Za farníkov |
11:00 – Poďakovanie Eleny a Milana za 80 rokov života s prosbou za BP a dary DS |

Oznamy

Pondelok 09.10.2023 Féria
Utorok 10.10.2023 VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE – sviatok
Streda 11.10.2023 Sv. Jána XXIII., pápeža – ľubovoľná spomienka
Štvrtok 12.10.2023 Féria
Piatok 13.10.2023 Féria
Sobota 14.10.2023 Féria
Nedeľa 15.10.2023 28. nedeľa cez rok

Farské oznamy:

  • Za upratovanie kostola a okolia ďakujeme farníkom z časti mesta Stred a ostatným, ktorí pomohli. Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie kostola farníkov z Prednádražia a ostatných ochotných farníkov, ktorí chcú a môžu pomôcť.
  • Sv. spoveď – Pondelok – Sobota – od 17:00 hod. v kostole. (Nie počas sv. omše).
  • Úradné záležitosti vybavujeme: Utorok – Piatok po rannej alebo večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón alebo e-mail.
  • Prvé sv. prijímanie 2024 – prihlásiť dieťa na PSP môžete prísť spolu s ním počas úradných hodín od utorka do piatku po sv. omši na farský úrad. Prihlasovanie detí potrvá do konca októbra.
  • V utorok o 18:30 hod. bude stretnutie organistov.
  • Vo štvrtok Vás pozývame  o 09:30 hod. na rekolekčnú sv. omšu martinského dekanátu vo farnosti Martin-Sever.
  • Vo štvrtok bude adorácia od 17:00 do 17:30 hod.
  • Ako ste si všimli, začala posledná etapa reštaurovania Priekopskej lode. Bude trvať asi dva týždne a následne by mal byť otvorený aj chórus.
  • Pozývame Vás na dekanátne Mariánske večeradlo s procesiou 13.10.2023 o 17:00 vo farskom kostole vo Vrútkach. Program je na plagáte.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.martin.fara.sk/

Pozvánky