Úmysly

Pondelok

07:00 za zdravie a Božiu pomoc pre brata | Františkánsky
18:30 + Štefan Nerád | Františkánsky

Utorok

07:00 + rodičia Violovci, Jablonickí a starí rodičia z oboch strán | Františkánsky
18:30 + Eduard a Anna Pulmanoví a starí rodičia z oboch strán | Františkánsky

Streda

07:00 za uzdravenie a Božiu pomoc pre Jozefku | Františkánsky
18:30 za živých a zosnulých členov ružencového bratstva | Františkánsky

Štvrtok

07:00 poďakovanie za 30 rokov manželstva | Františkánsky
17:30 + manžel Eduard a rodičia z oboch strán | Kostolište
18:30 + rodičia, brat Ondrej, neter Zuzana a rodina | Františkánsky

Piatok

07:00 poďakovanie za dožitých 70 rokov a za Božiu pomoc | Františkánsky
18:30 + manžel Jaroslav, sestra Lýdia a rodičia z oboch strán | Františkánsky

Sobota

07:00 za uzdravenie a Božiu pomoc pre Vladimíra | Františkánsky
18:30 + manžel Ján Csavoly a rodina | Františkánsky

Nedeľa

07:00 + manžel Augustín Mráz, rodina Mrázová a Kovačovská | Františkánsky
08:00 + rodičia Ftáčnikovci, rodina Krajčovičová a Poláková | Farský
09:00 + Eugen Drgoň (1. výročie) | Kostolište
09:00 za farníkov | Františkánsky
10:30 + manžel Rudolf, syn Miroslav, starí rodičia Štefan a Mária | Františkánsky
18:30 + Terézia a Alexandra | Františkánsky

Oznamy

  • Vo štvrtok bude vo františkánskom kostole celodenná adoráciaProsíme, zapíšte sa do zoznamu vzadu na stolíku.

  • Počas ružencového mesiaca október povzbudzujeme k hojnejšej účasti na modlitbe sv. ruženca pred sv. omšami. Modlíme sa v týždni pred každou sv. omšou, v nedeľu pred večernou. Za obvyklých podmienok je možnosť získať úplné odpustky.

  • Ďakujeme zo srdca vám, ktorí ste si po pracovnej dobe v priebehu týždňa našli čas a pomohli v prácach na úprave kvadrumu. Pán Boh zaplať!

Odkaz na zdrojovú stránku: https://malacky.fara.sk/

Pozvánky