Úmysly

Pondelok

06:15 BPZ pre Bohuša, Janku, Ivanku a vnúčatá |
18:15 BPZ pre Máriu |

Utorok

06:15 BPZ pre Cyrila a Nikolu s manželom |
18:15 BPZ pre Alžbetu, Kláru a Mateja |

Streda

06:15 + Ján, Mária, Terézia |
17:00 + Jozef, Anna, Irena, Rudolf, Alojz | Ondrašová
18:15 + Rudolf, Irena, Rudolf a bohuznámy |

Štvrtok

06:15 + Marek – 1. výročie |
18:15 + Ľudovít, Alžbeta, Ľudovít, Alexander |

Piatok

06:15 + Božena a + z rodiny |
17:00 BPZ pre Pavla | Ondrašová
18:15 Poďakovanie za 45 r. manželstva Jána a Veroniky |

Sobota

07:00 + Anton, Magda, Jozefína |
18:15 +Ján, Irena, Ján |

Nedeľa

06:15 Na úmysel celebranta |
08:00 Na úmysel celebranta |
09:15 Za ľud farnosti |
10:45 Na úmysel celebranta |
18:15 Na úmysel celebranta |
08:00 + Oto, Mária, Ján a starí rodičia | Ondrašová

Oznamy

 • Dnes o 14:00 bude ružencová pobožnosť.
 • Pozývame všetky deti na prvé tohtoročné eRko stretko, ktoré bude dnes 8.10.2023 o 16:30 v Katolíckom dome.
 • V utorok po večernej sv. omši bude na fare stretnutie lektorov.
 • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 17.00 do svätej omše.
 • O upratovanie kostola prosíme skupinu číslo 2.
 • Začíname prípravu na prvé sv. prijímanie. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii. Vyplnené prihlášky treba priniesť v nedeľu 15.10.2023 na sv. omšu o 10:45, po nej bude krátke stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí.
 • Počas celého októbra budú bývať Októbrové pobožnosti.
  • vo farskom kostole celý týždeň o 17:45 hod. pred sv. omšou.
  • v Ondrašovej v nedeľu o 14:00 hod., v stredu a v piatok pred sv. omšou o 16:15 hod.

  O predmodlievanie na budúci týždeň prosíme členov Farskej charity.

 • Úplné odpustky môžu za obvyklých podmienok získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine alebo na nábožnom združení. Na ich získanie je potrebné pomodliť sa celý ruženec (t. j. 5 desiatkov), k modlitbe pridať rozjímanie o tajomstvách a vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.
 • Komisia pre mládež pozýva mladých v sobotu 21.10. 2023 zažiť výnimočnú udalosť v našej diecéze. Spoločne sa chceme zúčastniť biskupskej vysviacky nášho nového otca biskupa Františka. A potom sa pomodliť za našu diecézu na vrchu Sľubica. Viac info na výveske.
 • Stretnutie mám z Modlitieb matiek bude dňa  14. októbra 2023 od 10.30 hod. v Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch uskutoční stretnutie mám z Modlitieb matiek. Plagát s programom je v prílohe.
 • Rodinkovo – miesto prijatia pre rodiny organizuje program pre manželov pod názvom Amoris. Program je zameraný na lepšie poznanie a pochopenie manželského partnera, na posilnenie dôvery v manželskom vzťahu a zlepšenie komunikácie. Viac info na plagáte
Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.faralm.sk

Pozvánky