Úmysly

Pondelok

06:45 za Božiu pomoc pre vnúčatá a ich rodičov | Farský kostol
18:00 +Idka a Štefan | Farský kostol

Utorok

06:45 +Ján a Viktória | Farský kostol
18:00 +rodičia Císaroví, ich synovia Jozef, Oto a Marián | Farský kostol

Streda

06:45 +rodina Klimentová | Farský kostol - Svätého Jána XXIII. pápeža
16:30 +János, Mária, fiuk László, Béla, és hozzátartozók | Plébánia templom/maď. - XXIII. Szt. János pápa
18:00 +Jozef Földesi | Farský kostol - Svätého Jána XXIII. pápeža

Štvrtok

06:45 +Anna a Gejza Cmarkoví | Farský kostol
18:00 za Božiu pomoc pre mamu | Farský kostol

Piatok

06:45 +Miroslav | Farský kostol
16:30 +A szabadságért harcoló Aradi vértanúk lelkiüdvéért | Plébánia templom/maď.
18:00 +Ján, Mária a rodičia | Farský kostol

Sobota

07:30 | Farský kostol
18:00 +Emil a Sylvia | Farský kostol

Nedeľa

07:30 +Ján a Helena Medveďoví a syn Peter | Farský kostol - 28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:45 Vykukel és Nyeste család élő és +tagjaiért | Plébánia templom/maď. - ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
10:30 za farské spoločenstvo | Farský kostol - 28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
18:00 +Terézia | Farský kostol - 28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
10:00 +Ján, Anna a rodičia | Kostol sv. Jozefa - 28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Dnes 8.10. v nedeľu popoludní o 16.30 pozývame do farského Kostola sv. Michala archanjela na modlitby do Mariánskeho Večeradla.

Opakovane vás povzbudzujeme k intenzívnejšej modlitbe posvätného ruženca v spoločenstve v mesiaci október, ktorý je osobitne zasvätený Ružencovej Panne Márii každé ráno po rannej svätej omši, v sobotu a v nedeľu pred svätou omšou a večer o 17.15. Touto modlitbou môžeme získať pri splnení podmienok úplné odpustky. Modlitbou svätého ruženca, ktorý je evanjeliovou modlitbou, vyprosíme od Boha mnohé a veľké milostí.

Budúca nedeľa 15. 10. je tretia v mesiaci, kedy môžete odovzdať svoj milodar na energie a plánované opravy a údržby našich kostolov. Pán, Boh zaplať!

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.faralevice.sk/

Pozvánky