Úmysly

Pondelok

06:15 + Anna, Cecília, Viliam, Anton, Oto | Humenné
12:00 ZBP Stanislav (30 r.) | Humenné
18:00 + Teodor, Mária | Humenné
17:00 Za + z rod. Čarnická, Merčáková | Brestov

Utorok

06:15 ZBP Mária, Jozef, Dominika, Gabriel s rodinami | Humenné
09:00 Rekolekcie dekanátu *** | Humenné
12:00 ZBP Andrea, Pavol, Noemi, Oliver | Humenné
18:00 ZBP Anton, Marta a ich deti | Humenné
17:00 Za + z rod. Sivá, Bachurová, Kazimirová | Slov. Volová

Streda

06:15 + Irena | Humenné
12:00 ZBP Ján, Ľubomír, Marek s rodinami | Humenné
18:00 + Štefan (pohreb 21.9.) | Humenné
17:00 + Marek, rodičia, súrodenci | Gruzovce

Štvrtok

06:15 Za uzdravenie - Slávka | Humenné
12:00 + Ján, Margita, Juraj, Viera, Ladislav | Humenné
18:00 + Brigita a Jozef | Humenné
18:45 EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA | Humenné
17:00 Za + z rod. Kuľhová, Felcová, a + Andrej | Brestov
16:00 + Mária, Anna, Jozef, Štefan, Michal | NsP

Piatok

06:15 Za víťazstvo Nepošvr. Srdca P. Márie | Humenné
12:00 + Ján, Anna, Ján, Mária | Humenné
18:00 ZBP a pokoj pre - Mária, Jana, Ján a ich rodiny | Humenné
18:00 + Anton | Dubník
16:00 + Milan | NsP

Sobota

07:00 + Ružena, Štefan a + predkovia | Humenné
18:00 ZBP rod. Siggaard a Maturová | Humenné
07:30 + Alžbeta, Gabriel, Štefan | NsP
08:00 + Pavlína | Slov.Volová

Nedeľa

07:30 + František (1 výr.) | Humenné
09:00 + Pavol, Mária, Ondrej | Humenné
10:30 Za farnosť | Humenné
18:00 ZBP Lenka, Marek | Humenné
07:30 ZBP a poďak. Mikuláš a Jozefína (33 manž.) a celá rodina | NsP
09:15 ZBP rod. Turcovská, Havrilecová | Brestov
09:00 ZBP bohuznáma rodina | Dubník
10:30 ZBP Anton (75 r.) | Slov.Volová
08:00 ZBP rod. Tereková, Butalová, Brečková | Gruzovce

Oznamy

FARSKÉ OZNAMY NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.10.2023 – 15.10.2023

Utorok, 10.10.2023
✓ V tento deň budú rekolekcie dekanátu Humenné pre kňazov dekanátu vo farskom kostole Všetkých svätých v Humennom spojené so sv. omšou o 9:00 hod. Srdečne pozývame.
RÔZNE OZNAMY
Október je mesiac modlitby posvätného ruženca. Pozývame Vás, aby ste sa túto modlitbu modlili vo svojich rodinách i spoločenstvách. Aj ako farská rodina sa budeme spoločne modliť ruženec pred večernou svätou omšou: Okrem stredy – spolu s kňazom o 17:30.

Streda – večeradlo o 17:00; Štvrtok – birmovanci o 17:30; Piatok – mladí o 17:30; Pri spoločnom slávení modlitby ruženca spojenej s rozjímaním môžeme za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky. Spovedanie 20 minút pred sv. ružencom, keď sa modlíme s kňazom, v iných dňoch 30 minút pred sv. omšou.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://humenne.rimkat.sk/

Pozvánky