Úmysly

Pondelok

08:00 + Milan Mališ |

Utorok

08:00 - ruža Anny Uhrinovej |
17:00 + Martin Vreštiak a syn Marián |

Streda

08:00 + Juraj Stieranka, vnúčatá a starí rodičia |
17:00 + Jozef Hronček |

Štvrtok

17:00 + Juraj a Anna, rodičia z oboch strán a súrodenci (č.1735) |

Piatok

08:00 + Pavel Babic |
17:00 + rodičia Gondášovci a Sujovci |

Sobota

16:00 - sobáš so sv. omšou (Gonda - Hanesová) |

Nedeľa

08:00 + Ján Šašala | 28. nedeľa v cezročnom období
09:00 - | Krivec - 28. nedeľa v cezročnom období
10:00 - za farnosť | 28. nedeľa v cezročnom období

Oznamy

  • Upratovanie kostola má na starosti ruža Heleny Vyletelovej.
  • Úvodné stretnutie všetkých záujemcov, ktorí si podali prihlášky na prípravu na sviatosť
    birmovania sa uskutoční dnes po sv. omši, ktorá je o 10:00. Účasť na sv. omši a stretnutí
    je potrebná. Na stretnutí sa oboznámime s podmienkami a priebehom prípravy na túto
    sviatosť. Stretnutie birmovancov od 1.ročníka a vyššie bude na budúcu sobotu 14.10.2023
    o 10.00 h. vo farskej klubovni.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://hrinova.fara.sk/

Pozvánky