Úmysly

Pondelok

06:00 za uzdravenie a Božie požehnanie pre syna Jozefa | Fk
12:00 + Ľudovít a Marta Ridza | Fk
18:00 ZBP Ivan s manželkou a syn Nikolas | Fk
07:45 za uzdravenie a BP pre Simeona a Karin | CSŚ

Utorok

06:00 + Jozefína, Ondrej Hanko, Žofia a Anton Beňuš | Fk
12:00 + Štefan, rodičia a súrodenci | Fk
18:00 + Elena a Michal Lavrinčík | Fk
16:00 + Ľudovít Janidžár | Ns

Streda

06:00 + Irena Šándor | Fk
12:00 za pomoc v chorobe pre Zuzanu Kolev | Fk
18:00 + z rodiny Kontra | Fk
18:30 za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu | Br
07:45 za ZBP pre Lucku s rodinou | CSŠ

Štvrtok

06:00 + Erika Brodňanská a Anna Vrzgúlová | Fk
12:00 + Štefan Matúška | Fk
18:00 + z rod. Reguly | Fk
17:00 + Vladimír Mikuláš | Br
16:00 + Ján Sališ | Ns

Piatok

06:00 + Pavol a Zuzana Brodňanskí | Fk
12:00 + manželia Viktória a Ján | Fk
18:00 + Ján | Fk
18:30 + Ján Š. | Br
17:00 + Elena a Izidor Salva | VK

Sobota

06:30 za členov ruže sv. Agnešky a ich rodiny | Fk
15:00 sobášny obrad | Fk
18:00 + Margita Smoleňová | Fk
07:00 + Elene Medvecká | Br

Nedeľa

06:30 Terézia Pavlíková | Fk
09:00 Margita Laštíková | Fk
11:00 za veriacich | Fk
14:45 + rodičia z rodiny Kvašňovskej | Fk
07:45 + Ivana Žofajová | Br
10:00 + Milan, Vladimír, Marta, Albín | Br
18:30 | Br
09:15 + Viliam a Žofia | VK
16:00 ZBP Klementína a jej rodičia | Ns

Oznamy

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA
– V pondelok a utorok sa v kostole na Brezovci uskutoční
medzinárodná súťaž v hre na organe Orava Organ Prix. Z tohto
dôvodu večerné sv. omše v kostole na Brezovci nebudú. Súťaž je
pre verejnosť otvorená obidva dni v popoludňajších hodinách
(od 14:00 do 18:00).
– Vo štvrtok po večernej svätej omši bude vo farskom kostole
adorácia za našu mládež.
– Vyšlo nové číslo Farského listu. Zakúpiť si ho môžete pri
východe z kostola.
– Tí, ktorí majú záujem ísť na biskupskú vysviacku autobusom,
dnes je posledný termín, kedy sa ešte môžete zapísať.
– Kto sa chce zapojiť do duchovnej kytice pre nášho nového
diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského, vzadu nájde
pripravený lístok aj krabicu, do ktorej môžete vhodiť vyplnený
lístok, a to do nedele 15. októbra 2023.
– Farnosť Pucov vás pozýva na stretnutie ku kaplnke sv.
Vendelína. Svätá omša tam bude v sobotu 14. októbra 2023 o
12:00 hod.
– Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne rodina Ferancová.

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.rkcdolnykubin.sk

Pozvánky