Úmysly

Pondelok

07:00 +Jozef Hanuska | Karmel
17:30 +Jozef Kulich |

Utorok

07:00 Na poďakovanie za 70 rokov života Heleny | Karmel
17:30 +Vilma Golianová, 1.výr., manžel, rodičia z oboch strán a za Božiu pomoc pre rodinu |

Streda

07:00 +Kristián Kováč | Karmel
17:30 +syn Radko, manžel, rodičia z oboch strán, členovia rodiny a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Štvrtok

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Andreja | Karmel
17:30 +Ján a Anna Ďuricovi |

Piatok

07:00 +rodičia Anton a Mária Puškároví | Karmel
17:30 +František Nemčok, 20.výr. |

Sobota

07:00 +Jozef a rodičia z oboch strán | Karmel
07:30 Za ružu Emílie Lakotovej |
17:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Komendovu a Baranovu |

Nedeľa

07:30 Na úmysel Karmelu | Karmel
07:45 +Peter Farbiak, 25.výr. a rodičia z oboch strán |
09:00 +Mária Šichtová, 1.výr. a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |
10:30 +Valent Chamula a členovia rodiny |
17:30 Za veriacich |

Oznamy

 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža č. 20. Emílie Lakotovej.
 • Prvonedeľná zbierka z minulej nedele bola 1 325,- €. Za dary vám vyslovujeme Pán
  Boh zaplať.
 • V mesiaci október vás pozývame na spoločnú modlitbu sv. ruženca vo farskom kostole
  každý večer so začiatkom o 16.55 hod.
 • Bratstvo svetských františkánov vás srdečne pozýva na spoločnú modlitbu deviatnika
  pred putujúcimi jasličkami a relikviou sv. Františka Assiského, ktorá bude v dňoch 5. –
  13. 10. 2023 so začiatkom o 16.40 hod. vo farskom kostole.
 • Pozývame Vás na biblické stretnutie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok o 18.15 hod
  v zasadačke farského úradu. Na stretnutie je potrebné priniesť si sv. Písmo.
 • Dnes po sv. omšiach je výročná farská ofera. Za dary vám vyslovujeme Pán Boh
  zaplať.
 • Vyslovujeme Pán Boh zaplať všetkým, ktorí obetovali plody zeme z tohtoročnej úrody na
  výzdobu kostola. Ďakujeme aj tým, ktorí sa podieľali na samotnej výzdobe.
 • Stretnutie farskej pastoračnej a ekonomickej rady bude v utorok 17. 10.2023
  o 18.30.
 • Členovia SSV si môžu vo farskej kancelárii vyzdvihnúť Pútnik Svätovojtešský
  a podielovú knihu na rok 2024. Zároveň je potrebné zaplatiť členský príspevok vo
  výške 10,- €.

ThLic. Ľuboš Sabol
dekan-farár

Odkaz na zdrojovú stránku: www.faradetva.sk

Pozvánky