• Úmysly

  Pondelok

  18:30 Za Božiu pomoc v manželstve |

  Utorok

  06:30 + manžel Milan; + rodičia a starí rodičia |
  18:30 Za Božie požehnanie a zdravie pre manžela a syna |

  Streda

  06:30 Za slovenský národ |
  17:30 Za zdravie a Božiu omoc pre Annu a jej rodinu |

  Štvrtok

  06:30 + rodičia Anna a Jozef |
  18:30 + František, Veronika, Valentín, Mária, Václav, Vladimír, Janka |

  Piatok

  06:30 Za uzdravenie dcéry a za nájdenie dobrého manžela |
  18:30 Poďakovanie za 94. rokov života |

  Sobota

  08:00 + rodičia Emil a Alžbeta, brat Emil, sestra Edita, Tomáško, rodičia Jozef a Mária, Ferdinand a Mária |
  16:00 kaplnka sv. Cyrila a Metoda (nemocnica) |

  Nedeľa

  08:00 Na úmysel |
  09:30 Za obrátenie rodiny |
  11:00 + manžel a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu |
  18:30 + manžel a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu 18.30 Za farníkov |

  Oznamy

  MODLITBY MUŽOV

  Dnes o 17.00 bude na fare stretnutie modlitby mužov.

  PÚŤ DO MARIAZELL

  Tým, ktorí sa prihlásil na púť do Mariazell oznamujeme, že autobus bude pripravený v sobotu 14.10. o 5.00.
  Počas púte absolvujeme sv. omšu v bazilike, modlitbu posv. ruženca, krížovú cestu a vešpery. K dispozícii bude aj odborný výklad profesionálneho sprievodcu.
  Cena púte je 20€. Peniaze budeme vyberať priamo v autobuse. Poistenie si pútnici zabezpečia individuálne.
  Mariazell je horské mestečko, preto vás prosíme, aby ste tomu prispôsobili oblečenie a obuv.

  OZNAM PRE DETI A BIRMOVANCOV

  V stredu 11.10. bude detská sv. omša. Nácvik spevu detí bude o 16.45 v pastoračke.
  Vo štvrtok 12.10. bude ďalšia katechéza birmovancov. Začíname sv. omšou o 18.30.

  Odkaz na zdrojovú stránku: Fara Lúky (faraluky.sk)

  Pozvánky