Úmysly

Pondelok

07:00 + rodina Pekárových | Bojnice

Utorok

16:30 + Stanislav Bobula, rodičia a starí rodičia | Dubnica
17:30 + rodina Mócová | Bojnice

Streda

16:30 na úmysel | Šutovce
17:30 + rodičov a súrodencov rodiny Gürtlerovej | Bojnice

Štvrtok

17:30 + Jozef Očenáš a Jozef Genšenica | Bojnice

Piatok

16:30 + František Vážan | Dubnica
17:30 + rodinu Altapových a súrodencov | Bojnice

Sobota

17:30 + Peter, Michal, rodičia a súrodenci z oboch strán | Bojnice

Nedeľa

07:00 + Zdenka Beriacová | Bojnice
08:30 + rodiny Šimurková a Adamíková | Šútovce
08:30 + Lukáč, Mária, dcéra Eva a nevesta Jana | Dubnica
10:00 za farnosť | Bojnice
17:30 + rodiny Verešová a Krčíková | Bojnice

Oznamy

Farské oznamy:

V utorok o 16.40 h. bude vo farskom kostole pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.

Vo štvrtok budú rekolekcie nášho dekanátu vo farnosti Koš. Sv. omša začína o 9.00 h.

Vo štvrtok bude vo farskom kostole od 16.00 h. adorácia.

Na budúcu nedeľu bude októbrová zbierka na kostol.

                                                                                                            Anton Eliaš, farár

Tel.: 046/543 96 41, e-mail: bojnice@fara.sk, i-net: http://www.fara.sk/bojnice

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.bojnice.fara.sk

Pozvánky