Úmysly

Pondelok

06:30 + manžel, rodičia a starí rodičia |
17:30 Za šťastný priebeh pôrodu pre vnučku Dominiku |

Utorok

06:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra |
17:30 + manžel Anton a rodičia z rodiny Kavuljakovej a Gavranovej |

Streda

06:30 + Margita a Jozef Bielikoví | Sv. Ján XXIII., pápež, ľubovoľná spomienka
17:30 + rodičia Jozef a Mária, brat Pavol a švagriná Mária a starí rodičia | Sv. Ján XXIII., pápež, ľubovoľná spomienka

Štvrtok

06:30 Za šťastný pôrod |
17:30 + Mária a rodičia | + adorácia

Piatok

06:30 + rodičia, manžel, súrodenci, starí rodičia a švagrovia |
17:30 + krstní rodičia Pavol a Mária, Katarína a Ján a ostatní zosnulí z rodiny |

Sobota

06:30 Za zomrelých z farnosti |
17:30 + Mária Joklová, jej bratia, švagor, švagriná a rodičia |

Nedeľa

07:00 + manžel – 12. výročie a rodičia z oboch strán | DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA
08:15 + rodičia Anna a Viliam | DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA
09:30 Na úmysel kňaza | DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA
11:00 + Pavel Mrázik | DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA
18:00 Za všetkých farníkov | DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA

Oznamy

  • O upratanie kostola poprosím skupinu č. 6.
  • Deti si môžu vydvihnúť nálepky v sakristii.
  • Mariánske večeradlo bude v utorok o 16.30 v kostole.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa pričinili o pekný priebeh slávnosti birmovania. Zverujeme i naďalej birmovancov do vašich modlitieb.
  • Vo štvrtok sv. omša pre matky s deťmi nebude, nakoľko máme kňazské rekolekcie.
  • V sobotu odchádzame na púť do Turzovky. Autobus bude odchádzať od kostola o 6.30. Treba si zobrať jedlo a pitie na celý deň. Prosíme, aby ste prišli načas.
  • Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude na budúcu nedeľu po večernej svätej omši o 19.00 v kostole. Prosím, ktorí ste ešte nepriniesli prihlášky detí, prineste ich na stretnutie.
  • Od budúceho pondelka 16. októbra budeme sv. omšiach vo fare zapisovať úmysly sv. omší na mesiace november – február.
Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.foncorda.fara.sk/

Pozvánky