Úmysly

Pondelok

06:00 Poďakovanie za 85 r. Emílie |
18:15 Nebohý Milan Železňák – 10 r. |

Utorok

06:00 Nebohí Ľudovít a Magdaléna |
17:30 Poď. za 25 r. m. - Anton a Bibiána | Oratórium
18:15 Za Božiu pomoc Anna Letašiová |

Streda

06:00 Nebohí Alojz a Bohumila Pafčugovi a Ladislav Germuška |
17:30 Nebohí Žofia, Jozefovia | Zábiedovo
18:15 Nebohí Oľga, Mária a Viktor |

Štvrtok

06:00 Neb. rod. Viktor a Mária, Jozef a Magd. |
16:00 Za Božiu pomoc Márii - 77 rokov | Ústie
18:15 Nebohí Vojtech, Viktória, Štefánia |

Piatok

06:00 Poďakovanie Heleny za 70 rokov |
17:30 Zábiedovo: Nebohý Štefan | Zábiedovo
18:15 Za Božiu p. pre ružencové bratstvo |

Sobota

06:00 Nebohí Štefan, Mária a ich rodičia |
16:00 Kvasničák - Karasová |
18:15 Nebohí Milan a Eva |

Nedeľa

07:00 |
08:30 |
10:30 |
10:30 | Oratórium
09:00 | Ústie
09:00 | Zábiedovo

Oznamy

Novéna ku Duchu Svätému pred birmovkou: začala v piatok 30.09.2022, pred svätými omšami. Prosím, aby sa ju v Trstenej a Zábiedove predmodlievali birmovanci. Ďakujem Ružencovému bratstvu, rehoľným spoločenstvám v našej farnosti za modlitby za birmovancov počas celého roka.

Dnes v nedeľu bude o 14.00 ružencová pobožnosť o 14.00. Pred ňou bude Deviatnik k Duchu Svätému. Žiadame birmovancov, aby sa každý deň povinne zúčastnili tejto pobožnosti – dnes 13.50, v pracovné dni do birmovky o 18.05 a po nej svätej omše. Prosím ostatných veriacich, aby im uvoľnili lavice vpredu.

Birmovanci budú mať duchovnú obnovu v piatok od 19.30 v telocvični katolíckej školy, prineste si, prosím, prezuvky do telocvične, po svätej omši bude adorácia v kostole. V sobotu bude v katolíckej škole pre nich kajúca pobožnosť, a potom v kostole sviatosť zmierenia.

Spoveď birmovancov a ich rodičov: bude v sobotu 08.10.2022 vo farskom kostole od 09.00 do 11.30, samotných birmovancov budeme spovedať od 10.30 do 11.30, pred nimi prosím, aby prišli na spoveď rodičia a birmovní rodičia, aj rodina birmovancov.

Na budúcu nedeľu budeme vo farnosti sláviť sviatosť birmovania pri svätej omši o 10.30. Birmovať bude otec biskup Mons. Andrej Imrich.

Na budúcu nedeľu je zbierka na misie.

Spoveď pred prvým piatkom: Na budúci týždeň v stredu, štvrtok a piatok v Trstenej vo farskom kostole od 15.30 do 17.45, v Ústí vo štvrtok od 15.15 do 15.50. V Zábiedove v stredu od 15.00 do 17.15. Chorých v Zábiedove navštívime v piatok od 09.00.

V rámci duchovnej formácie budú sväté omše zamerané v piatky na deti, v nedele o 10.30 na rodiny a každý druhý týždeň v sobotu o 18.15 pre mladých, počnúc 15.10.2022, pre birmovancov budú sväté omše vo štvrtky počnúc 22.09.2022 – už tento týždeň.

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých na jesenný Diecézny výstup, tentokrát na Veľké Hincovo pleso v sobotu 22.októbra 2022. Tešíme sa na vás. Viac info na komisia.sk.

Októbrové ružencové pobožnosti sú pred svätými omšami v sobotu. Prosím, aby sa ich predmodlievali deti tretích ročníkov základnej školy – pred prvým svätým prijímaním. Pán Boh zaplať!

Úplný odpustok sa udeľuje veriacemu, ktorý:
1) sa nábožne pomodlí mariánsky ruženec, a to v kostole alebo kaplnke, v rodine, v rehoľnom spoločenstve, v zhromaždení veriacich a všeobecne vtedy, keď sa viacero veriacich zhromaždí kvôli nejakému počestnému cieľu;
2) sa nábožne pripojí k recitovaniu tejto modlitby, keď sa ju modlí Najvyšší Veľkňaz; veriaci sa môže pripojiť k tejto modlitbe aj prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového prenosu. V ostatných prípadoch sa udeľuje čiastočný odpustok.

Kurz pre mimoriadnych rozdávateľov svätého prijímania: Dňa 19.11.2022 je naplánovaný kurz 1. a 2. stupňa pre mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania (MVSP). Formácia sa týka:
– tých, ktorí už boli poverení službou a kurz 1. stupňa neabsolvovali,
– noví mimoriadni vysluhovatelia sv. prijímania.
Formačné stretnutie pre týchto MVSP bude 19.11.2022 v priestoroch kňazského seminára v Spišskej Kapitule so začiatkom o 9.00. hod. Prihlášky je nutné poslať najneskôr do 4.11.2022 na biskupský úrad cez farský úrad.

TRSTENSKÁ ORGANOVÁ JESEŇ – pozvánka:
Pozývame vás na posledné stretnutie z cyklu organových koncertov dnes o 16:00 hod. v Kostole sv. Martina v Trstenej.
Dnes 02.10.2022 privítame talianskeho organistu Alessandra Bianchi s titulom koncertu Aspekty a formy organovej hudby v rôznych storočiach.

Príspevky na chod farnosti: Číslo účtu farnosti: SK46 0900 0000 0000 5418 0174. Pán Boh zaplať! Za Vašu štedrosť a modlitby.

Upratovanie: Prosím o pokračovanie v upratovaní, tento týždeň v piatok: z ulíc: . Hybeľ, Oravická, Krakovská cesta. Pán Boh zaplať!

Čo majú Katolícke noviny zaujímavé: Číslo 39:

  • veľkou témou tohto vydania je úloha vysokoškolského vzdelania a jeho súčasný stav;
  • rozhovor s jedným z najznámejších slovenských astronómov;
  • Madona z Mekongu – misijná udalosť i príbeh.

Zábiedovo – poďakovanie za pomoc pri prestavbe múrika pri kostole: Pán Boh zaplať! Za pomoc pri rekonštrukcii a veľmi žiadam, aby ste neparkovali autá pod múrikom. Kvôli bezpečnosti. Ďakujem.

Pohyb podozrivej osoby v regióne dekanátu – kostoly: Polícia prosí o ostražitosť a oznam v prípade spozorovania auta pri kostoloch alebo domoch s číslom: KR 823VJ nahlásiť 158. Ďakujem.