Úmysly

Pondelok

17:30 | Senec / maď. / RH
18:30 Za rodiny modlitieb matiek | Senec / slov. / MF

Utorok

06:00 | Senec / maď. / AB
17:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 Za p. farára | Senec / slov. / JD

Streda

06:30 Za živých a zomrelých členov rodiny Chalúpkovej | Senec / slov. / JD
17:00 | Senec / maď. / RH
18:00 + rodina Strihovská | Senec / slov. / MF

Štvrtok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 | Tureň / maď. / AB
18:30 + brat Milan Paľo 10. výročie úmrtia | Senec / slov. / JD

Piatok

17:00 | Sv. Martin / slov. / RH
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + Máriu a dcéru Máriu | Senec / slov. / JD

Sobota

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + rodičia Galovičoví a starí rodičia z oboch strán | Senec / slov. / MF

Nedeľa

07:00 + Janko Takáč | Senec / slov. / MF
08:15 | Senec / maď. / AB
08:15 | Tureň / slov. /JD
09:30 | Tureň / maď. / AB
09:30 Za šťastný pôrod pre Máriu | Senec / slov. / JD
11:00 | Senec / maď. / AB
11:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 + rodiny Mikulášková, Sedláčková a Jurčová | Senec / slov. / MF

Oznamy

JD– o. Jozef Dúc, AB – o. Andrej Bošňák, MF– o. Michal Fratrič, RH – vdp. Rudolf Hudek

Ostatné oznamy:

  • ŠTVRTKOVÁ ADORÁCIA – Štvrtková adorácia doobeda od 9:00 až do večerných sv. omší. Povzbudzujeme  veriacich, aby prišli na návštevu k Oltárnej sviatosti a nenechali Pána Ježiša samého v kostole.
  • STRETNUTIE RODIČOV DETÍ NA 1. SV. PRIJÍMANIE – Túto stredu 5.10. bude stretnutie rodičov – o 18:00 sv. omša a po nej praktické veci o príprave na 1. sv. prijímanie. Stačí iba jeden rodič za dieťa. Deti začnú chodievať až ďalší týždeň, teda stredu 12.10.
  • PRÍPRAVA KATECHUMENOV – Pozývame dospelých záujemcov, ktorí by si chceli dorobiť sviatosti: krst, sv. prijímanie, birmovanie. Zahláste sa na fare v úradných hodinách.
  • PRÍPRAVA SNÚBENCOV- V našej farnosti začína jesenná príprava od 4.10. do 6.12.2022, prihlásiť sa môžete cez formulár www.domanzelstva.sk.
  • ČLENOVIA SPOLKU SVÄTÉHO VOJTECHA – Oznamujeme členom Spolku svätého Vojtecha, že si po sv. omši môžu vyzdvihnúť Svätovojtešský kalendár a zaplatiť členský poplatok 8.- Eur na rok 2023.
  • SPOVEDANIE PRED 1. PIATKOM – Spovedáme doobeda v stredu a štvrtok od 9:00 do 11:00. Poobede v pondelok až piatok od 17:00 do 19:00. V piatok doobeda spovedáme chorých po domoch.
  • OKTÓBROVÝ RUŽENEC – V mesiaci októbri sa spoločne modlíme sv. ruženec
    pred večernými slovenskými sv. omšami. Pozývame jednotlivé stavy, aby sa predmodlievali. V pondelok ženy, utorok muži, v stredu deti, vo štvrtok birmovanci, v piatok mladí a miništranti, v sobotu seniori a v nedeľu rodiny. Pozývame aj do spoločnej rodinnej modlitby ruženca.
  • DUCHOVNÁ OBNOVA PRE MANŽELOV: „MMM – MANŽELSTVO MISIA MOŽNÁ“ – Pozývame na túto duchovnú obnovu manželov do Pútnického domu v Marianke 11.-13.11.  Viac info na plagáte.

 


Pozvánky